AKIT
English Eesti

source code

lähtekood

ISO/IEC 2382: kood kujul, mis sobib sisendandmeteks
- assemblerile
- kompilaatorile
- muule translaatorile