scenario

stsenaarium

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
korraga või järjestikku juhtuda võivate sündmuste sarja
samm-sammuline kirjeldus
= step-by-step description of a series of events that occur concurrently or sequentially

ISO/TS 17427:
võimalike oslejate vaheliste tegevuste üldine kirjeldus
= general description of activities between (possible) participating actors

ISO/IEC 25062:
sündmuste jada kirjeldus kasutaja vaatepunktist,
mingi ülesande täitmiseks mingis ettemääratud kontekstis
= a description of the sequence of events from the user’s perspective to perform a task in a specified context

ISO 13824:
ohu realiseerumise sündmuste sarja
kvalitatiivne ajaline, ruumiline ja seoseline kirjeldus
= qualitative description of a series of events in time and space and their inter-relationship given the occurrence of a hazard

ISO 22300:
harjutust käitav ettemääratud tegevuskäik,
koos harjutusprojekti soorituse eesmärkide saavutamise stiimulitega
= pre-planned storyline that drives an exercise, as well as the stimuli used to achieve exercise project performance objectives

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_(computing)

https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_planning

vt ka
- ohustsenaarium
- piltstsenaarium

Toimub laadimine

scenario

stsenaarium

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
korraga või järjestikku juhtuda võivate sündmuste sarja
samm-sammuline kirjeldus
= step-by-step description of a series of events that occur concurrently or sequentially

ISO/TS 17427:
võimalike oslejate vaheliste tegevuste üldine kirjeldus
= general description of activities between (possible) participating actors

ISO/IEC 25062:
sündmuste jada kirjeldus kasutaja vaatepunktist,
mingi ülesande täitmiseks mingis ettemääratud kontekstis
= a description of the sequence of events from the user’s perspective to perform a task in a specified context

ISO 13824:
ohu realiseerumise sündmuste sarja
kvalitatiivne ajaline, ruumiline ja seoseline kirjeldus
= qualitative description of a series of events in time and space and their inter-relationship given the occurrence of a hazard

ISO 22300:
harjutust käitav ettemääratud tegevuskäik,
koos harjutusprojekti soorituse eesmärkide saavutamise stiimulitega
= pre-planned storyline that drives an exercise, as well as the stimuli used to achieve exercise project performance objectives

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_(computing)

https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_planning

vt ka
- ohustsenaarium
- piltstsenaarium

Palun oodake...

Tõrge

scenario

stsenaarium

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
korraga või järjestikku juhtuda võivate sündmuste sarja
samm-sammuline kirjeldus
= step-by-step description of a series of events that occur concurrently or sequentially

ISO/TS 17427:
võimalike oslejate vaheliste tegevuste üldine kirjeldus
= general description of activities between (possible) participating actors

ISO/IEC 25062:
sündmuste jada kirjeldus kasutaja vaatepunktist,
mingi ülesande täitmiseks mingis ettemääratud kontekstis
= a description of the sequence of events from the user’s perspective to perform a task in a specified context

ISO 13824:
ohu realiseerumise sündmuste sarja
kvalitatiivne ajaline, ruumiline ja seoseline kirjeldus
= qualitative description of a series of events in time and space and their inter-relationship given the occurrence of a hazard

ISO 22300:
harjutust käitav ettemääratud tegevuskäik,
koos harjutusprojekti soorituse eesmärkide saavutamise stiimulitega
= pre-planned storyline that drives an exercise, as well as the stimuli used to achieve exercise project performance objectives

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_(computing)

https://en.wikipedia.org/wiki/Scenario_planning

vt ka
- ohustsenaarium
- piltstsenaarium

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!