AKIT
English Eesti

objective (1)

eesmärk (1)

olemus
ISO 9000, 22300, ISO/IEC 27000 jt:
tulemus, mis tuleb saavutada, võib olla
- strateegiline, taktikaline või operatiivne
- alapõhine (rahandus, tervishoid, keskkond)
- tasemepõhine
(organisatsioon, projekt, toode, protsess)
- väljendatud mitmeti (tulem, otstarve, kriteerium)
- seotud poliitikaga

PMBOK:
- miski, mille poole tuleb tööd suunata
- strateegiline positsioon, mis tuleb saavutada
- tulemus, mis tuleb saada
- toode, mis tuleb toota või teenus, mida tuleb anda

ülevaateid
https://www.samewave.com/posts/the-difference-between-goals-and-objectives-create-an-actionable-business-planning-process

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/difference-between-goals-and-objectives

http://www.okcommit.com/learn/the-three-types-of-objectives/

https://simplicable.com/new/objectives

https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/strategic-planning/create-objectives/main

https://www.quora.com/What-are-the-objectives-of-Cyber-Security

https://www.inforisktoday.com/20-cybersecurity-objectives-for-dhs-a-4328

vt ka
- eesmärk (2)
- juhtimiseesmärk
- jätkuvuse minimaaleesmärk
- läbivaatuse eesmärk
- meetmete eesmärk
- peaeesmärk
- reguleerimiseesmärk
- siht
- turvaeesmärk
- turvameetme eesmärk