AKIT
English Eesti

objective (1)

eesmärk

olemus
ISO 9000, 22300, ISO/IEC 27000 jt:
tulemus, mis tuleb saavutada ja võib olla
- strateegiline, taktikaline või operatiivne
- seotud mingi alaga (rahandus, tervishoid, keskkond)
- eri tasemetel (organisatsioon, projekt, toode, protsess)
- väljendatud mitmeti (tulem, otstarve, kriteerium)
- seotud poliitikaga

PMBOK:
- miski, mille poole tuleb tööd suunata
- strateegiline positsioon, mis tuleb saavutada
- tulemus, mis tuleb saada
- toode, mis tuleb toota või teenus, mida tuleb anda

vt ka
- juhtimiseesmärk
- jätkuvuse minimaaleesmärk
- läbivaatuse eesmärk
- meetmete eesmärk
- peaeesmärk
- reguleerimiseesmärk
- siht
- turvaeesmärk
- turvameetme eesmärk