AKIT
English Eesti

security objective

turvaeesmärk

olemus
ISO 14298: tulemus, mis tuleb saavutada turvalisuse alal

ISO/IEC 15408, CC, ISO/IEC TR 15443: tuvastatud ohtude tõrje kavatsuse ja/või organisatsiooni piiritletud turvapoliitikate ja/või -eelduste järgimise kavatsuse määrang