security policy

turvapoliitika

olemus
süsteemi, organisatsiooni, üksuse või objekti turvalisuse määratlus, seab kitsendused käitumisele, juurdepääsule ja varade kasutamisele

ISO/IEC 21827:
reeglid, suunised ja tavad, mis valitsevad varade (sealhulgas tundliku teabe) haldust, kaitset ja jaotamist organisatsioonis ja ta süsteemides,
eriti neis, mis mõjutavad süsteeme ja nendega seotud elemente
= rules, directives and practices that govern how assets, including sensitive information, are managed, protected and distributed within an organization and its systems, particularly those which impact the systems and associated elements

ISO/IEC TS 17961:
reeglite ja tavade kogum, mis spetsifitseerib või reguleerib süsteemi või organisatsiooni turvateenuseid tundlike ja elutähtsate ressursside kaitseks
= set of rules and practices that specify or regulate how a system or organization provides security services to protect sensitive and critical system resources

ISO/IEC 10746:
reeglistik, mis kitsendab üht või mitut tegevusekogumit ühel või mitmel objektikogumil
= set of rules that constrains one or more sets of activities of one or more sets of objects

ISO 7498, ISO/IEC 13888:
turvateenuste andmise kriteeriumide kogum
= set of criteria for the provision of security services

ISO/IEC/IEEE 24765:
teadmisvajaduse ja teabele juurdepääsu reeglid igal projekti organisatsiooni tasemel
= rules for need-to-know and access-to-information at each project organization level

ISO/IEC 2382:
arvutiturbe kindlustamiseks kohaldatav plaan või tegevuskava
= plan or course of action adopted for providing computer security

ülevaateid
https://www.complianceforge.com/word-crimes/policy-vs-standard-vs-control-vs-procedure

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_policy

https://kirkpatrickprice.com/blog/main-types-security-policies-cybersecurity/

https://www.exabeam.com/information-security/information-security-policy/

https://www.sans.org/security-resources/policies

https://advisera.com/27001academy/blog/2016/05/30/what-should-you-write-in-your-information-security-policy-according-to-iso-27001/

http://www.iso27001security.com/html/toolkit.html

vt ka
- andmete turvapoliitika
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvapoliitika
- organisatsiooni turvapoliitika
- reeglipõhine turvapoliitika
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Toimub laadimine

security policy

turvapoliitika

olemus
süsteemi, organisatsiooni, üksuse või objekti turvalisuse määratlus, seab kitsendused käitumisele, juurdepääsule ja varade kasutamisele

ISO/IEC 21827:
reeglid, suunised ja tavad, mis valitsevad varade (sealhulgas tundliku teabe) haldust, kaitset ja jaotamist organisatsioonis ja ta süsteemides,
eriti neis, mis mõjutavad süsteeme ja nendega seotud elemente
= rules, directives and practices that govern how assets, including sensitive information, are managed, protected and distributed within an organization and its systems, particularly those which impact the systems and associated elements

ISO/IEC TS 17961:
reeglite ja tavade kogum, mis spetsifitseerib või reguleerib süsteemi või organisatsiooni turvateenuseid tundlike ja elutähtsate ressursside kaitseks
= set of rules and practices that specify or regulate how a system or organization provides security services to protect sensitive and critical system resources

ISO/IEC 10746:
reeglistik, mis kitsendab üht või mitut tegevusekogumit ühel või mitmel objektikogumil
= set of rules that constrains one or more sets of activities of one or more sets of objects

ISO 7498, ISO/IEC 13888:
turvateenuste andmise kriteeriumide kogum
= set of criteria for the provision of security services

ISO/IEC/IEEE 24765:
teadmisvajaduse ja teabele juurdepääsu reeglid igal projekti organisatsiooni tasemel
= rules for need-to-know and access-to-information at each project organization level

ISO/IEC 2382:
arvutiturbe kindlustamiseks kohaldatav plaan või tegevuskava
= plan or course of action adopted for providing computer security

ülevaateid
https://www.complianceforge.com/word-crimes/policy-vs-standard-vs-control-vs-procedure

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_policy

https://kirkpatrickprice.com/blog/main-types-security-policies-cybersecurity/

https://www.exabeam.com/information-security/information-security-policy/

https://www.sans.org/security-resources/policies

https://advisera.com/27001academy/blog/2016/05/30/what-should-you-write-in-your-information-security-policy-according-to-iso-27001/

http://www.iso27001security.com/html/toolkit.html

vt ka
- andmete turvapoliitika
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvapoliitika
- organisatsiooni turvapoliitika
- reeglipõhine turvapoliitika
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Palun oodake...

Tõrge

security policy

turvapoliitika

olemus
süsteemi, organisatsiooni, üksuse või objekti turvalisuse määratlus, seab kitsendused käitumisele, juurdepääsule ja varade kasutamisele

ISO/IEC 21827:
reeglid, suunised ja tavad, mis valitsevad varade (sealhulgas tundliku teabe) haldust, kaitset ja jaotamist organisatsioonis ja ta süsteemides,
eriti neis, mis mõjutavad süsteeme ja nendega seotud elemente
= rules, directives and practices that govern how assets, including sensitive information, are managed, protected and distributed within an organization and its systems, particularly those which impact the systems and associated elements

ISO/IEC TS 17961:
reeglite ja tavade kogum, mis spetsifitseerib või reguleerib süsteemi või organisatsiooni turvateenuseid tundlike ja elutähtsate ressursside kaitseks
= set of rules and practices that specify or regulate how a system or organization provides security services to protect sensitive and critical system resources

ISO/IEC 10746:
reeglistik, mis kitsendab üht või mitut tegevusekogumit ühel või mitmel objektikogumil
= set of rules that constrains one or more sets of activities of one or more sets of objects

ISO 7498, ISO/IEC 13888:
turvateenuste andmise kriteeriumide kogum
= set of criteria for the provision of security services

ISO/IEC/IEEE 24765:
teadmisvajaduse ja teabele juurdepääsu reeglid igal projekti organisatsiooni tasemel
= rules for need-to-know and access-to-information at each project organization level

ISO/IEC 2382:
arvutiturbe kindlustamiseks kohaldatav plaan või tegevuskava
= plan or course of action adopted for providing computer security

ülevaateid
https://www.complianceforge.com/word-crimes/policy-vs-standard-vs-control-vs-procedure

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_policy

https://kirkpatrickprice.com/blog/main-types-security-policies-cybersecurity/

https://www.exabeam.com/information-security/information-security-policy/

https://www.sans.org/security-resources/policies

https://advisera.com/27001academy/blog/2016/05/30/what-should-you-write-in-your-information-security-policy-according-to-iso-27001/

http://www.iso27001security.com/html/toolkit.html

vt ka
- andmete turvapoliitika
- identiteedipõhine turvapoliitika
- infoturvapoliitika
- organisatsiooni turvapoliitika
- reeglipõhine turvapoliitika
- võrguturvapoliitika
- üleorganisatsiooniline infoturvapoliitika

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!