AKIT
English Eesti

organizational security policy

organisatsiooni turvapoliitika

olemus
turvapoliitika kontekstist sõltuvas tähenduses

näide
CC:
organisatsioonile määratud
turvareeglite, -protseduuride või -suuniste kogum,
võib puudutada ka spetsiifilist käituskeskkonda

vt ka
- üleorganiatsiooniline infoturvapoliitika