AKIT
English Eesti

operational environment

käituskeskkond; käidukeskkond

olemus
(a) üldises tähenduses
(b) eritähendustes
näiteid
CC:
keskkond, milles hindamisobjekti käitatakse
ISO 13491:
keskkond, milles turvalist krüptovahendit käitatakse:
- süsteem, mille osa ta on
- koht, kus ta asub
- inimesed, kes teda käitavad ja kasutavad
- olemid, mis temaga suhtlevad