AKIT
English Eesti

cracker

kräkker

võrkudesse ja arvutitesse nende omaniku loata sissemurdev pahatahtlik häkker
- tänapäeval üha enam ka valmisvahenditega varustatud lihtkasutaja, skriptinaga või arvutivõhik
- standardites ja juhendites, kus ühe ohuallikana nimetatakse häkkerit, peetakse silmas eelkõige kräkkerit