AKIT
English Eesti

cracker

kräkker

olemus
võrkudesse ja arvutitesse nende omaniku loata sissemurdev pahatahtlik häkker
- üha enam ka valmisvahenditega varustatud
lihtkasutaja, skriptinaga või arvutivõhik
- standardites ja juhendites, kus
ühe ohuallikana nimetatakse häkkerit,
peetakse silmas eelkõige kräkkerit

ülevaateid
https://securitytrails.com/blog/hacker-vs-cracker

https://www.educba.com/hackers-vs-crackers/

https://netlibsecurity.com/blog/guide-seven-types-malicious-hackers/

vt ka
- must häkker
- skriptinaga
- paketiahv