AKIT
English Eesti

confirm

kinnitama (1)

olemus
(1a) üldkeelses tähenduses,
näiteks väidet või oletust kinnitama

(1b) CC, hindamistoimingutes:
deklareerima, et miski on detailselt läbi vaadatud,
ja selle piisavus piisavus on sõltumatult määratletud;
vajalik rangus sõltub käsitletava materjali iseloomust

vt ka
- kinnitus (3)