AKIT
English Eesti

checksum (1)

kontrollkood

Õ:kontrollsumma on kontrollkoodi
algeline alaliik, mitte sünonüüm

olemus
numberkood
andmestu tervikluse kontrolliks,
arvutatakse selle andmestu põhjal,
näiteks krüptograafiliste algoritmidega

ISO 16609:
püsipikkusega bitijärjend,
- arvutatakse suvalise pikkusega sõnumist
- tõenäoliselt muutub sõnumi bittide muutumisel
- seega aitab avastada juhuslikke muutusi

vt ka
- kontrollsumma
- tsükkelkoodkontroll
- räsi