AKIT
English Eesti

protection profile

kaitseprofiil, PP

olemus
Ühiskriteeriumid (CC):
turvanõudestik hindamisobjekti mingi tüübi kohta:
- vastab tarbija konkreetsetele vajadustele
- ei sõltu teostusest
- üks CC mudeli põhimõisteid

vt ka
- kaitseprofiili hindamine