AKIT
English Eesti

environment

keskkond

olemus
füüsiline või virtuaalne ümbritsev
(a) laiemas tähenduses, näiteks
ISO 14005:
ümbrus, milles organisatsioon tegutseb, sealhulgas
õhk, vesi, maa, loodusressursid, taimestik, loomastik, inimesed
ja nende omavahelised suhted

https://en.wikipedia.org/wiki/Environment_(systems)

https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment

https://en.wikipedia.org/wiki/Market_environment

(b) IT alal:
väliste protseduuride, tingimuste ja objektide kogum,
mis mõjutab süsteemi väljatöötamist, käitust ja hooldust
ISO/IEC/IEEE 15288, 42010, ISO/IEC TS 24748:
kontekst, mis määrab süsteemi kõigi mõjurite
paigutust ja asjaolusid
ISO/IEC/IEEE 24765:
riistvara ja tarkvara konfiguratsioon, milles tarkvara töötab
ISO/IEC 2382:
riistvara ja riistprogrammide kogum
tarkvara arendustsükli ühe või mitme järgu toetuseks
ISO/IEC 10746:
mudeli osa, mis pole objekti osa
ISO/IEC 27034:
rakenduse kasutamise
äriline, regulatiivne ja tehnoloogiline kontekst,
sealhulgas kõik osalevad protsessid, tooted, teave ja tegijad

https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment

https://en.wikipedia.org/wiki/Runtime_system

https://www.geeksforgeeks.org/computing-environments/

http://web.cs.iastate.edu/~cs352/notes/Ch3-1.pdf

http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/0130962880/samplechapter/0130962880.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Deployment_environment

vt ka
- arenduskeskkond
- juhtimiskeskkond
- karm keskkond
- keskkonnaoht
- keskkonnast sõltuv turve
- keskkonnaturve
- konfidentsiaalsuskaitstud keskkond
- käidukeskkond
- käituskeskkond
- oht keskkonnale
- proovkeskkond
- tarbekeskkond
- tervikluskaitstud keskkond
- testimiskeskkond
- testkeskkond
- toitekeskkond
- tootmiskeskkond
- töökeskkond
- töökeskkonnavolinik
- usaldatav täitmiskeskkond