AKIT
English Eesti

configuration list

konfiguratsiooniloend

olemus
konfiguratsiooni esitus

ISO/IEC 15408, CC:
konfiguratsioonihalduse tulemdokument, mis
loetleb kõik toote konfiguratsioonielemendid
koos iga elemendi täpse versioonitähisega ja
määratleb elemendid, mis alluvad konfiguratsioonihalduse nõuetele
=
configuration management output document listing all configuration items for a specific product together with the exact version of each configuration management item relevant for a specific version of the complete product