AKIT
English Eesti

configuration

konfiguratsioon (1)

olemus
(1) IT alal:
ehitust, olekut ja tööviisi määravate valikute kogum

ISO/IEC 2382:
infotöötlussüsteemi riistvara ja tarkvara korraldus- ja ühendusviis
=
the manner in which the hardware and software of an information processing system are organized and interconnected

ISO/IEC/IEEE 24765:
arvutisüsteemi või komponendi korraldus,
mis on määratud ta koostisosade
arvu, iseloomu ja ühendustega
=
arrangement of a computer system or component as defined by the number, nature, and interconnections of its constituent parts

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_configuration

http://itdoc.hitachi.co.jp/manuals/3020/3020645050e/W4500200.HTM

https://homepages.inf.ed.ac.uk/dcspaul/home/master/pdf/sage-sysconfig.pdf

(2) matemaatikas, astronoomias jm:
piirjooned, üldkuju; osade asetus kujundis

https://en.wikipedia.org/wiki/Configuration_(geometry)

https://encyclopediaofmath.org/wiki/Configuration

vt ka
- aluskonfiguratsioon
- ettekonfigureeritud
- hajus konfiguratsioon
- konfiguratsioonielement
- konfiguratsioonihaldus
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- konfiguratsioonihalduse instrument
- konfiguratsioonihalduse kava
- konfiguratsioonihalduse rakendussdokumentatsioon
- konfiguratsioonihalduse süsteem
- konfiguratsioonihalduse süsteemi andmik
- konfiguratsioonihalduse tulem
- konfiguratsiooniloend
- konfigureerima (1)
- konfigureerima (2)
- rekonfigureerimine
- väljastuseks konfigureerima
- väär konfiguratsioon