configuration management

konfiguratsioonihaldus

olemus
muudatuste halduse osa,
hõlmab IT-süsteemide konfiguratsioonimuudatusi
süsteemi elutsükli kestel, näiteks
- uute programmide kasutuselevõttu
- versiooniuuendusi
- parameetrite muutmist

ISO 9000, 17599, 18018 jt:
koordineeritud tegevused
konfiguratsiooni suunamiseks ja ohjeks
= coordinated activities to direct and control configuration

ISO 21500:
protseduuride rakendamine
dokumentatsiooni, spetsifikatsioonide
ja füüsiliste atribuutide
ohjeks, kooskõlastuseks ja hoolduseks
= application of procedures to control, correlate and maintain documentation, specifications and physical attributes

ISO/IEC/IEEE 26511, ISO/IEC 15408 CC:
distsipliin, mis rakendab
tehnilist ja halduslikku suunamist ja järelevalvet
konfiguratsioonielemendi
funktsionaalsete ja füüsiliste tunnusomaduste
piiritlemiseks ja dokumenteerimiseks,
nende omaduste muudatuste reguleerimiseks,
muudatuse töötluse ja teostamise seisu
registreerimiseks ja teatamiseks ning
spetsifitseeritud nõuetele vastavuse verifitseerimiseks
= discipline applying technical and administrative direction and surveillance to identify and document the functional and physical characteristics of a configuration item, control changes to those characteristics, record and report change processing and implementation status and verify compliance with specified requirements

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Configuration_management

https://www.pmbypm.com/difference-between-configuration-management-vs-change-management/

https://www.cisco.com/en/US/technologies/tk869/tk769/technologies_white_paper0900aecd806c0d88.pdf

https://www.sebokwiki.org/wiki/Configuration_Management

https://us-cert.cisa.gov/sites/default/files/c3vp/crr_resources_guides/CRR_Resource_Guide-CCM.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-128.pdf

https://cmpic.com/configuration-management-resource-guide.htm

https://profinit.eu/wp-content/uploads/2016/03/ESA_SwCMGuidebook.pdf

vt ka
- aluskonfiguratsioon
- ettekonfigureeritud
- konfiguratsioonielement
- konfiguratsioonihaldus
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- konfiguratsioonihalduse instrument
- konfiguratsioonihalduse kava
- konfiguratsioonihalduse rakendusdokumentatsioon
- konfiguratsioonihalduse süsteem
- konfiguratsioonihalduse süsteemi andmik
- konfiguratsioonihalduse tulem
- konfiguratsiooniloend

Toimub laadimine

configuration management

konfiguratsioonihaldus

olemus
muudatuste halduse osa,
hõlmab IT-süsteemide konfiguratsioonimuudatusi
süsteemi elutsükli kestel, näiteks
- uute programmide kasutuselevõttu
- versiooniuuendusi
- parameetrite muutmist

ISO 9000, 17599, 18018 jt:
koordineeritud tegevused
konfiguratsiooni suunamiseks ja ohjeks
= coordinated activities to direct and control configuration

ISO 21500:
protseduuride rakendamine
dokumentatsiooni, spetsifikatsioonide
ja füüsiliste atribuutide
ohjeks, kooskõlastuseks ja hoolduseks
= application of procedures to control, correlate and maintain documentation, specifications and physical attributes

ISO/IEC/IEEE 26511, ISO/IEC 15408 CC:
distsipliin, mis rakendab
tehnilist ja halduslikku suunamist ja järelevalvet
konfiguratsioonielemendi
funktsionaalsete ja füüsiliste tunnusomaduste
piiritlemiseks ja dokumenteerimiseks,
nende omaduste muudatuste reguleerimiseks,
muudatuse töötluse ja teostamise seisu
registreerimiseks ja teatamiseks ning
spetsifitseeritud nõuetele vastavuse verifitseerimiseks
= discipline applying technical and administrative direction and surveillance to identify and document the functional and physical characteristics of a configuration item, control changes to those characteristics, record and report change processing and implementation status and verify compliance with specified requirements

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Configuration_management

https://www.pmbypm.com/difference-between-configuration-management-vs-change-management/

https://www.cisco.com/en/US/technologies/tk869/tk769/technologies_white_paper0900aecd806c0d88.pdf

https://www.sebokwiki.org/wiki/Configuration_Management

https://us-cert.cisa.gov/sites/default/files/c3vp/crr_resources_guides/CRR_Resource_Guide-CCM.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-128.pdf

https://cmpic.com/configuration-management-resource-guide.htm

https://profinit.eu/wp-content/uploads/2016/03/ESA_SwCMGuidebook.pdf

vt ka
- aluskonfiguratsioon
- ettekonfigureeritud
- konfiguratsioonielement
- konfiguratsioonihaldus
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- konfiguratsioonihalduse instrument
- konfiguratsioonihalduse kava
- konfiguratsioonihalduse rakendusdokumentatsioon
- konfiguratsioonihalduse süsteem
- konfiguratsioonihalduse süsteemi andmik
- konfiguratsioonihalduse tulem
- konfiguratsiooniloend

Palun oodake...

Tõrge

configuration management

konfiguratsioonihaldus

olemus
muudatuste halduse osa,
hõlmab IT-süsteemide konfiguratsioonimuudatusi
süsteemi elutsükli kestel, näiteks
- uute programmide kasutuselevõttu
- versiooniuuendusi
- parameetrite muutmist

ISO 9000, 17599, 18018 jt:
koordineeritud tegevused
konfiguratsiooni suunamiseks ja ohjeks
= coordinated activities to direct and control configuration

ISO 21500:
protseduuride rakendamine
dokumentatsiooni, spetsifikatsioonide
ja füüsiliste atribuutide
ohjeks, kooskõlastuseks ja hoolduseks
= application of procedures to control, correlate and maintain documentation, specifications and physical attributes

ISO/IEC/IEEE 26511, ISO/IEC 15408 CC:
distsipliin, mis rakendab
tehnilist ja halduslikku suunamist ja järelevalvet
konfiguratsioonielemendi
funktsionaalsete ja füüsiliste tunnusomaduste
piiritlemiseks ja dokumenteerimiseks,
nende omaduste muudatuste reguleerimiseks,
muudatuse töötluse ja teostamise seisu
registreerimiseks ja teatamiseks ning
spetsifitseeritud nõuetele vastavuse verifitseerimiseks
= discipline applying technical and administrative direction and surveillance to identify and document the functional and physical characteristics of a configuration item, control changes to those characteristics, record and report change processing and implementation status and verify compliance with specified requirements

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Configuration_management

https://www.pmbypm.com/difference-between-configuration-management-vs-change-management/

https://www.cisco.com/en/US/technologies/tk869/tk769/technologies_white_paper0900aecd806c0d88.pdf

https://www.sebokwiki.org/wiki/Configuration_Management

https://us-cert.cisa.gov/sites/default/files/c3vp/crr_resources_guides/CRR_Resource_Guide-CCM.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-128.pdf

https://cmpic.com/configuration-management-resource-guide.htm

https://profinit.eu/wp-content/uploads/2016/03/ESA_SwCMGuidebook.pdf

vt ka
- aluskonfiguratsioon
- ettekonfigureeritud
- konfiguratsioonielement
- konfiguratsioonihaldus
- konfiguratsioonihalduse andmebaas
- konfiguratsioonihalduse instrument
- konfiguratsioonihalduse kava
- konfiguratsioonihalduse rakendusdokumentatsioon
- konfiguratsioonihalduse süsteem
- konfiguratsioonihalduse süsteemi andmik
- konfiguratsioonihalduse tulem
- konfiguratsiooniloend

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!