AKIT
English Eesti

configuration management output

konfiguratsioonihalduse tulem

olemus
CC: tulemused, mis on
- seotud konfiguratsioonihaldusega või
- loodud või jõustatud konfiguratsioonihalduse süsteemiga
- dokumendid või toimingud, näiteks
------ konfiguratsiooniloendid,
------ konfiguratsioonihalduse kavad
------ käsimeetmed

vt ka
- konfiguratsioonihalduse süsteemi andmik