AKIT
English Eesti

configuration management system record

konfiguratsioonihalduse süsteemi andmik

olemus
CC:
tulem, mis
- on loodud konfiguratsioonihalduse süsteemi käituse ajal
- dokumenteerib konfiguratsioonihalduse tegevusi
näiteks:
- konfiguratsioonihalduse elemendi muutuste ohje vorm
- elemendile juurdepääsu tagamise vorm

vt ka
- konfiguratsioonihalduse tulem