compound assignment

liitomistus

olemus
liik omistusi mõnedes keeltes, mingi tehte ja omistuse kombinatsioon; enamasti kasutab mingit muutujat ühe argumendina ja omistab tulemuse taas samale muutujale
= a type of assignments in some languages, a combination of an operation and assignment; mostly uses some variable as one argument and assigns the result to the same variable again

näiteid
http://java.about.com/od/c/g/compoundassgnment.htm

Toimub laadimine

compound assignment

liitomistus

olemus
liik omistusi mõnedes keeltes, mingi tehte ja omistuse kombinatsioon; enamasti kasutab mingit muutujat ühe argumendina ja omistab tulemuse taas samale muutujale
= a type of assignments in some languages, a combination of an operation and assignment; mostly uses some variable as one argument and assigns the result to the same variable again

näiteid
http://java.about.com/od/c/g/compoundassgnment.htm

Palun oodake...

Tõrge

compound assignment

liitomistus

olemus
liik omistusi mõnedes keeltes, mingi tehte ja omistuse kombinatsioon; enamasti kasutab mingit muutujat ühe argumendina ja omistab tulemuse taas samale muutujale
= a type of assignments in some languages, a combination of an operation and assignment; mostly uses some variable as one argument and assigns the result to the same variable again

näiteid
http://java.about.com/od/c/g/compoundassgnment.htm

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!