channel

kanal

olemus
(1) üldtähenduses:
aine, toote, teenuse, teabe
edastustee, -keskkond või -vahend
ISO 7498-2:
teabe edastuse tee
= an information transfer path

(2) sidekanal:
elektrilise või elektromagnetilise signaali tee
Wiktionary:
11. (communication) a path for conveying electrical or electromagnetic signals, usually distinguished from other parallel paths
We are using one of the 24 channels.


(3) levikanal:
sagedusala raadio-, televisiooni- vm leviks
https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/itu-r-managing-the-radio-frequency-spectrum-for-the-world.aspx

(4) helikanal:
audiosignaali tee, näiteks salvestusseadmes
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.2102-0-201701-I!!PDF-E.pdf

(5) voolukanal:
laengukandjate pooljuhttee väljatransistoris
https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_5.html

(6) värvikanal:
komponentvärvuses kujutis digitaalpildis
https://en.wikibooks.org/wiki/Concepts_of_Computer_Graphics/Output_Space/Colors

(7) geograafiline pinnavorm:
maismaad läbiv veeriba või vett läbiv süvaveeriba
https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_(geography)

(8) biomeetriaelement
ISO/IEC 19794:
aegreana jäädvustatud andmeelement
(hõiveline, vahepealne või töödeldud), näiteks
pliiatsi asukoht, ta teraviku surve, kalle, asimuut, tõus ja pööre
= data item (captured, intermediate, or processed) recorded in form of a time series
EXAMPLE Pen tip position x and y coordinates, pen tip force, pen tilt along the x-axis, pen tilt along the
y-axis, pen azimuth, pen elevation, pen rotation.


vt ka
- abikanal
- agregaatkanal
- ainukanaliga; ainukanal-
- ajastuse peitkanal
- avakanal
- DMA-kanal
- edastuskanal
- elutähtis sidekanal
- erikanal (1)
- erikanal (2)
- juhupöörduskanal, RACH
- kaablikanal
- kahekanaliline
- kanaleid klõpsima
- kanali kvaliteet
- kanali läbilaskevõime
- kanalikommutatsiooniga
- kanalikontuur
- kanalikvaliteedi indikaator, LQI
- kanalilüüs
- kanaliolekuteave, CSI
- kanalipartner
- kanalite agregeerimine
- kanalivahetus
- kontaktkanal
- kõrvalkanal
- kõrvalkanalrünne, külgkanalrünne
- lisakanaliga autentimine
- lisakanaliga haldus
- lisakanaliga; ribaväline
- mitmekanaliline
- otsemällukanal
- peitkanal
- pordikanal
- raadiokanal
- sisemine sidekanal
- süvakanal
- tagasikanal
- tajukanal
- tarnekanal
- telekanalites surfima
- tervikluskaitstud kanal
- usaldatav kanal

Toimub laadimine

channel

kanal

olemus
(1) üldtähenduses:
aine, toote, teenuse, teabe
edastustee, -keskkond või -vahend
ISO 7498-2:
teabe edastuse tee
= an information transfer path

(2) sidekanal:
elektrilise või elektromagnetilise signaali tee
Wiktionary:
11. (communication) a path for conveying electrical or electromagnetic signals, usually distinguished from other parallel paths
We are using one of the 24 channels.


(3) levikanal:
sagedusala raadio-, televisiooni- vm leviks
https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/itu-r-managing-the-radio-frequency-spectrum-for-the-world.aspx

(4) helikanal:
audiosignaali tee, näiteks salvestusseadmes
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.2102-0-201701-I!!PDF-E.pdf

(5) voolukanal:
laengukandjate pooljuhttee väljatransistoris
https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_5.html

(6) värvikanal:
komponentvärvuses kujutis digitaalpildis
https://en.wikibooks.org/wiki/Concepts_of_Computer_Graphics/Output_Space/Colors

(7) geograafiline pinnavorm:
maismaad läbiv veeriba või vett läbiv süvaveeriba
https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_(geography)

(8) biomeetriaelement
ISO/IEC 19794:
aegreana jäädvustatud andmeelement
(hõiveline, vahepealne või töödeldud), näiteks
pliiatsi asukoht, ta teraviku surve, kalle, asimuut, tõus ja pööre
= data item (captured, intermediate, or processed) recorded in form of a time series
EXAMPLE Pen tip position x and y coordinates, pen tip force, pen tilt along the x-axis, pen tilt along the
y-axis, pen azimuth, pen elevation, pen rotation.


vt ka
- abikanal
- agregaatkanal
- ainukanaliga; ainukanal-
- ajastuse peitkanal
- avakanal
- DMA-kanal
- edastuskanal
- elutähtis sidekanal
- erikanal (1)
- erikanal (2)
- juhupöörduskanal, RACH
- kaablikanal
- kahekanaliline
- kanaleid klõpsima
- kanali kvaliteet
- kanali läbilaskevõime
- kanalikommutatsiooniga
- kanalikontuur
- kanalikvaliteedi indikaator, LQI
- kanalilüüs
- kanaliolekuteave, CSI
- kanalipartner
- kanalite agregeerimine
- kanalivahetus
- kontaktkanal
- kõrvalkanal
- kõrvalkanalrünne, külgkanalrünne
- lisakanaliga autentimine
- lisakanaliga haldus
- lisakanaliga; ribaväline
- mitmekanaliline
- otsemällukanal
- peitkanal
- pordikanal
- raadiokanal
- sisemine sidekanal
- süvakanal
- tagasikanal
- tajukanal
- tarnekanal
- telekanalites surfima
- tervikluskaitstud kanal
- usaldatav kanal

Palun oodake...

Tõrge

channel

kanal

olemus
(1) üldtähenduses:
aine, toote, teenuse, teabe
edastustee, -keskkond või -vahend
ISO 7498-2:
teabe edastuse tee
= an information transfer path

(2) sidekanal:
elektrilise või elektromagnetilise signaali tee
Wiktionary:
11. (communication) a path for conveying electrical or electromagnetic signals, usually distinguished from other parallel paths
We are using one of the 24 channels.


(3) levikanal:
sagedusala raadio-, televisiooni- vm leviks
https://www.itu.int/en/mediacentre/backgrounders/Pages/itu-r-managing-the-radio-frequency-spectrum-for-the-world.aspx

(4) helikanal:
audiosignaali tee, näiteks salvestusseadmes
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.2102-0-201701-I!!PDF-E.pdf

(5) voolukanal:
laengukandjate pooljuhttee väljatransistoris
https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_5.html

(6) värvikanal:
komponentvärvuses kujutis digitaalpildis
https://en.wikibooks.org/wiki/Concepts_of_Computer_Graphics/Output_Space/Colors

(7) geograafiline pinnavorm:
maismaad läbiv veeriba või vett läbiv süvaveeriba
https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_(geography)

(8) biomeetriaelement
ISO/IEC 19794:
aegreana jäädvustatud andmeelement
(hõiveline, vahepealne või töödeldud), näiteks
pliiatsi asukoht, ta teraviku surve, kalle, asimuut, tõus ja pööre
= data item (captured, intermediate, or processed) recorded in form of a time series
EXAMPLE Pen tip position x and y coordinates, pen tip force, pen tilt along the x-axis, pen tilt along the
y-axis, pen azimuth, pen elevation, pen rotation.


vt ka
- abikanal
- agregaatkanal
- ainukanaliga; ainukanal-
- ajastuse peitkanal
- avakanal
- DMA-kanal
- edastuskanal
- elutähtis sidekanal
- erikanal (1)
- erikanal (2)
- juhupöörduskanal, RACH
- kaablikanal
- kahekanaliline
- kanaleid klõpsima
- kanali kvaliteet
- kanali läbilaskevõime
- kanalikommutatsiooniga
- kanalikontuur
- kanalikvaliteedi indikaator, LQI
- kanalilüüs
- kanaliolekuteave, CSI
- kanalipartner
- kanalite agregeerimine
- kanalivahetus
- kontaktkanal
- kõrvalkanal
- kõrvalkanalrünne, külgkanalrünne
- lisakanaliga autentimine
- lisakanaliga haldus
- lisakanaliga; ribaväline
- mitmekanaliline
- otsemällukanal
- peitkanal
- pordikanal
- raadiokanal
- sisemine sidekanal
- süvakanal
- tagasikanal
- tajukanal
- tarnekanal
- telekanalites surfima
- tervikluskaitstud kanal
- usaldatav kanal

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!