modality (2)

tajukanal

olemus
ISO 5492:
aistingud, mida vahendab üks tajumissüsteemidest,
näiteks kuulmine, maitsmine, haistmine, puude, kehatunne, nägemine
= sensations mediated by any of the sensory systems, for example auditory, taste, olfaction, touch, somesthesis or visual modality

ISO 9241-112:
interaktsioonilaad, mis põhineb ühel inimmeeltest;
kolm üldist tajukanalit, mida laialt kasutatakse info- ja sidetehnoloogias on visuaalne, kuuldeline ja puuteline;
ajukanaleid kasutatakse interaktsioonides kasutajate ja süsteemide vahel
= mode of interaction referring to one of the human senses;
Note 1. The three modalities most commonly used in information/communication technology (ICT) are: visual, auditory, tactile/haptic.
Note 2. Modalities are used in interactions between users and systems.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Modality_(human%E2%80%93computer_interaction)

https://en.wikipedia.org/wiki/Stimulus_modality

https://www.w3.org/TR/mmi-arch/

https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/12275/1/paper.pdf

vt ka
- ainutajuline
- mitmetajuline
- modaalsus

Toimub laadimine

modality (2)

tajukanal

olemus
ISO 5492:
aistingud, mida vahendab üks tajumissüsteemidest,
näiteks kuulmine, maitsmine, haistmine, puude, kehatunne, nägemine
= sensations mediated by any of the sensory systems, for example auditory, taste, olfaction, touch, somesthesis or visual modality

ISO 9241-112:
interaktsioonilaad, mis põhineb ühel inimmeeltest;
kolm üldist tajukanalit, mida laialt kasutatakse info- ja sidetehnoloogias on visuaalne, kuuldeline ja puuteline;
ajukanaleid kasutatakse interaktsioonides kasutajate ja süsteemide vahel
= mode of interaction referring to one of the human senses;
Note 1. The three modalities most commonly used in information/communication technology (ICT) are: visual, auditory, tactile/haptic.
Note 2. Modalities are used in interactions between users and systems.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Modality_(human%E2%80%93computer_interaction)

https://en.wikipedia.org/wiki/Stimulus_modality

https://www.w3.org/TR/mmi-arch/

https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/12275/1/paper.pdf

vt ka
- ainutajuline
- mitmetajuline
- modaalsus

Palun oodake...

Tõrge

modality (2)

tajukanal

olemus
ISO 5492:
aistingud, mida vahendab üks tajumissüsteemidest,
näiteks kuulmine, maitsmine, haistmine, puude, kehatunne, nägemine
= sensations mediated by any of the sensory systems, for example auditory, taste, olfaction, touch, somesthesis or visual modality

ISO 9241-112:
interaktsioonilaad, mis põhineb ühel inimmeeltest;
kolm üldist tajukanalit, mida laialt kasutatakse info- ja sidetehnoloogias on visuaalne, kuuldeline ja puuteline;
ajukanaleid kasutatakse interaktsioonides kasutajate ja süsteemide vahel
= mode of interaction referring to one of the human senses;
Note 1. The three modalities most commonly used in information/communication technology (ICT) are: visual, auditory, tactile/haptic.
Note 2. Modalities are used in interactions between users and systems.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Modality_(human%E2%80%93computer_interaction)

https://en.wikipedia.org/wiki/Stimulus_modality

https://www.w3.org/TR/mmi-arch/

https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/12275/1/paper.pdf

vt ka
- ainutajuline
- mitmetajuline
- modaalsus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!