method

meetod

olemus
(a) üldises tähenduses: kavakindel toimimisviis

ISO/IEC 16500 jt:
süstemaatiline konkreetse sihi saavutamise viis
= a systematic way to achieve a particular goal

ISO/IEC 27041, 27043:
kõlbliku operatsiooni määratlus
andmete tekitamiseks või teabe tuletamiseks
ettemääratud sisendmaterjalist;
ideaaljuhul atomaarne, st üheainsa ülesandega,
see soodustab taaskasutust ja
säästab protsesside valideerimise tööd
= definition of an operation which can be used to produce data or derive information as an output from specified inputs
Note. Ideally, a method should be atomic (i.e. it should not perform more than one function) in order to enable re-use of methods and the processes derived from them and to reduce the amount of work required to validate processes.


(b) teaduses:
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method

https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/

https://philpapers.org/browse/scientific-method

http://emotionalcompetency.com/sci/booktoc.html

(c) patendinduses:
https://en.wikipedia.org/wiki/Method_(patent)

(d) objektprogrammeerimisel:
objektiklassiga seotud funktsioon või protseduur
= a procedure associated with an object class
https://en.wikipedia.org/wiki/Method_(computer_programming)

https://study.com/academy/lesson/oop-object-oriented-programming-objects-classes-interfaces.html

vt ka
- arvutusmeetod
- asümmeetriline autentimismeetod
- asümmeetriline krüptomeetod
- eksploidimeetod
- failipöördusmeetod
- formaalne meetod
- hajutusmeetod
- halli kasti meetod
- heuristiline meetod
- ISM-meetod
- kattemeetod
- keskmerühma meetod
- kinnitusmeetod
- köitemeetod
- lineaarkongruentsmeetod
- linkandmete meetod
- meetodikogu
- Merkle'i ja Damgårdi meetod
- metoodika
- mikroteenusemeetod
- modelleerimismeetod
- musta kasti meetod
- mõõtemeetod
- peakomponentide meetod
- proovimismeetod
- päevikumeetod
- sümmeetriline autentimismeetod
- sümmeetriline krüptomeetod
- täringumeetod
- valge kasti meetod

Toimub laadimine

method

meetod

olemus
(a) üldises tähenduses: kavakindel toimimisviis

ISO/IEC 16500 jt:
süstemaatiline konkreetse sihi saavutamise viis
= a systematic way to achieve a particular goal

ISO/IEC 27041, 27043:
kõlbliku operatsiooni määratlus
andmete tekitamiseks või teabe tuletamiseks
ettemääratud sisendmaterjalist;
ideaaljuhul atomaarne, st üheainsa ülesandega,
see soodustab taaskasutust ja
säästab protsesside valideerimise tööd
= definition of an operation which can be used to produce data or derive information as an output from specified inputs
Note. Ideally, a method should be atomic (i.e. it should not perform more than one function) in order to enable re-use of methods and the processes derived from them and to reduce the amount of work required to validate processes.


(b) teaduses:
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method

https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/

https://philpapers.org/browse/scientific-method

http://emotionalcompetency.com/sci/booktoc.html

(c) patendinduses:
https://en.wikipedia.org/wiki/Method_(patent)

(d) objektprogrammeerimisel:
objektiklassiga seotud funktsioon või protseduur
= a procedure associated with an object class
https://en.wikipedia.org/wiki/Method_(computer_programming)

https://study.com/academy/lesson/oop-object-oriented-programming-objects-classes-interfaces.html

vt ka
- arvutusmeetod
- asümmeetriline autentimismeetod
- asümmeetriline krüptomeetod
- eksploidimeetod
- failipöördusmeetod
- formaalne meetod
- hajutusmeetod
- halli kasti meetod
- heuristiline meetod
- ISM-meetod
- kattemeetod
- keskmerühma meetod
- kinnitusmeetod
- köitemeetod
- lineaarkongruentsmeetod
- linkandmete meetod
- meetodikogu
- Merkle'i ja Damgårdi meetod
- metoodika
- mikroteenusemeetod
- modelleerimismeetod
- musta kasti meetod
- mõõtemeetod
- peakomponentide meetod
- proovimismeetod
- päevikumeetod
- sümmeetriline autentimismeetod
- sümmeetriline krüptomeetod
- täringumeetod
- valge kasti meetod

Palun oodake...

Tõrge

method

meetod

olemus
(a) üldises tähenduses: kavakindel toimimisviis

ISO/IEC 16500 jt:
süstemaatiline konkreetse sihi saavutamise viis
= a systematic way to achieve a particular goal

ISO/IEC 27041, 27043:
kõlbliku operatsiooni määratlus
andmete tekitamiseks või teabe tuletamiseks
ettemääratud sisendmaterjalist;
ideaaljuhul atomaarne, st üheainsa ülesandega,
see soodustab taaskasutust ja
säästab protsesside valideerimise tööd
= definition of an operation which can be used to produce data or derive information as an output from specified inputs
Note. Ideally, a method should be atomic (i.e. it should not perform more than one function) in order to enable re-use of methods and the processes derived from them and to reduce the amount of work required to validate processes.


(b) teaduses:
https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_method

https://plato.stanford.edu/entries/scientific-method/

https://philpapers.org/browse/scientific-method

http://emotionalcompetency.com/sci/booktoc.html

(c) patendinduses:
https://en.wikipedia.org/wiki/Method_(patent)

(d) objektprogrammeerimisel:
objektiklassiga seotud funktsioon või protseduur
= a procedure associated with an object class
https://en.wikipedia.org/wiki/Method_(computer_programming)

https://study.com/academy/lesson/oop-object-oriented-programming-objects-classes-interfaces.html

vt ka
- arvutusmeetod
- asümmeetriline autentimismeetod
- asümmeetriline krüptomeetod
- eksploidimeetod
- failipöördusmeetod
- formaalne meetod
- hajutusmeetod
- halli kasti meetod
- heuristiline meetod
- ISM-meetod
- kattemeetod
- keskmerühma meetod
- kinnitusmeetod
- köitemeetod
- lineaarkongruentsmeetod
- linkandmete meetod
- meetodikogu
- Merkle'i ja Damgårdi meetod
- metoodika
- mikroteenusemeetod
- modelleerimismeetod
- musta kasti meetod
- mõõtemeetod
- peakomponentide meetod
- proovimismeetod
- päevikumeetod
- sümmeetriline autentimismeetod
- sümmeetriline krüptomeetod
- täringumeetod
- valge kasti meetod

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!