AKIT
English Eesti

gray box method

halli kasti meetod

olemus
käsitlusviis, mis objekti
uurimisel, modelleerimisel või testimisel
lähtub
- objekti välisest käitumisest ja
- sisestruktuuri osalisest teadmisest

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Grey_box_model

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.303.4479&rep=rep1&type=pdf

https://blog.secureideas.com/2012/12/grey-box-penetration-testing.html

vt ka
- halltestimine
- musta kasti meetod
- valge kasti meetod