AKIT
English Eesti

diceware

täringumeetod; täringgeneraator

("täringvara")

olemus
(a) täringute kasutamine juhuarvude generaatorina
(b) täringgeneraator:
täringumeetodil põhinev rakendus, utiliit või funktsioon

näiteid
https://hidester.com/password-generator/

http://world.std.com/~reinhold/diceware.html

https://www.youtube.com/watch?v=8GUwQDi0M34

https://passwordcreator.org/diceware.html