demographic differential

demograafiline erisus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriasüsteemi tulemite erinevuse ulatus subjektikogumi sotsiaalselt tunnustatud sektorite piires
Märkus 1 Sotsiaalselt tunnustatud sektor määratletakse väljaspool süsteemi.
Märkus 2 Sektorid võidakse määratleda poliitilisi, juriidilisi, geneetilisi, meditsiinilisi, seksuaalorientatsioonilisti ühiskondlikke, kultuurilisi või usulisi asjaolusid arvestades.
= extent of difference in outcome of a biometric system across socially recognized sectors of the population
Note 1. A socially recognized sector is defined as external to the system.
Note 2. Sectors can be defined by political, legal, genetic, medical, sexual orientation, societal, cultural or religious considerations.

Toimub laadimine

demographic differential

demograafiline erisus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriasüsteemi tulemite erinevuse ulatus subjektikogumi sotsiaalselt tunnustatud sektorite piires
Märkus 1 Sotsiaalselt tunnustatud sektor määratletakse väljaspool süsteemi.
Märkus 2 Sektorid võidakse määratleda poliitilisi, juriidilisi, geneetilisi, meditsiinilisi, seksuaalorientatsioonilisti ühiskondlikke, kultuurilisi või usulisi asjaolusid arvestades.
= extent of difference in outcome of a biometric system across socially recognized sectors of the population
Note 1. A socially recognized sector is defined as external to the system.
Note 2. Sectors can be defined by political, legal, genetic, medical, sexual orientation, societal, cultural or religious considerations.

Palun oodake...

Tõrge

demographic differential

demograafiline erisus

olemus
ISO/IEC 2382-37:
biomeetriasüsteemi tulemite erinevuse ulatus subjektikogumi sotsiaalselt tunnustatud sektorite piires
Märkus 1 Sotsiaalselt tunnustatud sektor määratletakse väljaspool süsteemi.
Märkus 2 Sektorid võidakse määratleda poliitilisi, juriidilisi, geneetilisi, meditsiinilisi, seksuaalorientatsioonilisti ühiskondlikke, kultuurilisi või usulisi asjaolusid arvestades.
= extent of difference in outcome of a biometric system across socially recognized sectors of the population
Note 1. A socially recognized sector is defined as external to the system.
Note 2. Sectors can be defined by political, legal, genetic, medical, sexual orientation, societal, cultural or religious considerations.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!