data subject

andmesubjekt

olemus
sõltub kontekstist

(a) standardites
ISO/TS 14441, ISO 25237:
isik, kelle kohta käivad andmed
= person to whom data refer

ISO/TS 14265, 17975, ISO 22857:
identifitseeritud või identifitseeritav füüsiline isik,
kes on isikuandmete subjekt
= identified or identifiable natural person that is the subject of personal data

ISO/TR 14292:
elus isik, kes on isikuandmete subjekt
= living individual who is the subject of personal data

ISO 5127:
isik, kelle kohta kirjendatakse isikuandmed
= individual about whom personal data are recorded

(b) õigusaktides
Eesti isikuandmete kaitse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011?leiaKehtiv
isik, kelle isikuandmeid töödeldakse
=
Personal Data Protection Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/503012019006/consolide
a person whose personal data are processed

GDPR, Art.4:
identifitseeritud või identifitseeritav füüsiline isik
[, kellega on seotud isikuandmed]
= identified or identifiable natural person
[to whom the personal data are related]


https://www.gonvarri.com/wp-content/uploads/2020/02/Data-Subject-Rights-Management-Procedure-GDPR_anonym.pdf

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_art_23gdpr_20200602_en.pdf

https://arxiv.org/pdf/1905.13005.pdf

vt ka
- biomeetriaandmesubjekt
- isikuandmesubjekt

Toimub laadimine

data subject

andmesubjekt

olemus
sõltub kontekstist

(a) standardites
ISO/TS 14441, ISO 25237:
isik, kelle kohta käivad andmed
= person to whom data refer

ISO/TS 14265, 17975, ISO 22857:
identifitseeritud või identifitseeritav füüsiline isik,
kes on isikuandmete subjekt
= identified or identifiable natural person that is the subject of personal data

ISO/TR 14292:
elus isik, kes on isikuandmete subjekt
= living individual who is the subject of personal data

ISO 5127:
isik, kelle kohta kirjendatakse isikuandmed
= individual about whom personal data are recorded

(b) õigusaktides
Eesti isikuandmete kaitse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011?leiaKehtiv
isik, kelle isikuandmeid töödeldakse
=
Personal Data Protection Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/503012019006/consolide
a person whose personal data are processed

GDPR, Art.4:
identifitseeritud või identifitseeritav füüsiline isik
[, kellega on seotud isikuandmed]
= identified or identifiable natural person
[to whom the personal data are related]


https://www.gonvarri.com/wp-content/uploads/2020/02/Data-Subject-Rights-Management-Procedure-GDPR_anonym.pdf

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_art_23gdpr_20200602_en.pdf

https://arxiv.org/pdf/1905.13005.pdf

vt ka
- biomeetriaandmesubjekt
- isikuandmesubjekt

Palun oodake...

Tõrge

data subject

andmesubjekt

olemus
sõltub kontekstist

(a) standardites
ISO/TS 14441, ISO 25237:
isik, kelle kohta käivad andmed
= person to whom data refer

ISO/TS 14265, 17975, ISO 22857:
identifitseeritud või identifitseeritav füüsiline isik,
kes on isikuandmete subjekt
= identified or identifiable natural person that is the subject of personal data

ISO/TR 14292:
elus isik, kes on isikuandmete subjekt
= living individual who is the subject of personal data

ISO 5127:
isik, kelle kohta kirjendatakse isikuandmed
= individual about whom personal data are recorded

(b) õigusaktides
Eesti isikuandmete kaitse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011?leiaKehtiv
isik, kelle isikuandmeid töödeldakse
=
Personal Data Protection Act
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/503012019006/consolide
a person whose personal data are processed

GDPR, Art.4:
identifitseeritud või identifitseeritav füüsiline isik
[, kellega on seotud isikuandmed]
= identified or identifiable natural person
[to whom the personal data are related]


https://www.gonvarri.com/wp-content/uploads/2020/02/Data-Subject-Rights-Management-Procedure-GDPR_anonym.pdf

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_art_23gdpr_20200602_en.pdf

https://arxiv.org/pdf/1905.13005.pdf

vt ka
- biomeetriaandmesubjekt
- isikuandmesubjekt

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!