personal data

isikuandmed (1)

olemus
kontekstist sõltuvad isikuga seotud andmed

(1a) standardites
https://www.iso.org/iso-member-data-protection-policy.html

https://www.itgovernance.eu/blog/en/iso-27701-the-new-international-standard-for-data-privacy

ISO 5127 jt:
andmed identifitseeritud või identifitseeritava
füüsilise isiku kohta
= data relating to an identified or identifiable individual

ISO/TR 12859:
poliitilise jurisdiktsiooni
privaatsusseaduste ja -lepetega määratud andmed
elusa identifitseeritud või identifitseeritava isiku kohta
= data about a living individual, identified or identifiable, as determined by the privacy laws and conventions of a political jurisdiction

(1b) õigusaktides
teadaoleva või tuvastatava füüsilise isikuga seotud andmed,
mille täpsem määratlus ja liigitus sõltub maa õigusnormist
= data relating to a known or identifiable natural person, the precise definition and classification of which depends on the national legislation
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_data

EL üldine andmekaitsemäärus, GDPR Art 4(1):
igasugune teave tuvastatud või tuvastatava
füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta;
tuvastatav füüsiline isik on isik, keda võimaldab
otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige selline tunnus nagu
nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator, või
üks või mitu tunnust, mis on füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed
= any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/

vt ka
- delikaatsed isikuandmed
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR
- isikuandmed (2)
- isikuandmesubjekt
- isikuandmete kaitse seadus (Eesti)
- isikuandmete töötlemine
- isikuandmetega lehekülg
- privaatsus
- tundlikud isikuandmed
- tundlik isikutuvastusteave

Toimub laadimine

personal data

isikuandmed (1)

olemus
kontekstist sõltuvad isikuga seotud andmed

(1a) standardites
https://www.iso.org/iso-member-data-protection-policy.html

https://www.itgovernance.eu/blog/en/iso-27701-the-new-international-standard-for-data-privacy

ISO 5127 jt:
andmed identifitseeritud või identifitseeritava
füüsilise isiku kohta
= data relating to an identified or identifiable individual

ISO/TR 12859:
poliitilise jurisdiktsiooni
privaatsusseaduste ja -lepetega määratud andmed
elusa identifitseeritud või identifitseeritava isiku kohta
= data about a living individual, identified or identifiable, as determined by the privacy laws and conventions of a political jurisdiction

(1b) õigusaktides
teadaoleva või tuvastatava füüsilise isikuga seotud andmed,
mille täpsem määratlus ja liigitus sõltub maa õigusnormist
= data relating to a known or identifiable natural person, the precise definition and classification of which depends on the national legislation
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_data

EL üldine andmekaitsemäärus, GDPR Art 4(1):
igasugune teave tuvastatud või tuvastatava
füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta;
tuvastatav füüsiline isik on isik, keda võimaldab
otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige selline tunnus nagu
nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator, või
üks või mitu tunnust, mis on füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed
= any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/

vt ka
- delikaatsed isikuandmed
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR
- isikuandmed (2)
- isikuandmesubjekt
- isikuandmete kaitse seadus (Eesti)
- isikuandmete töötlemine
- isikuandmetega lehekülg
- privaatsus
- tundlikud isikuandmed
- tundlik isikutuvastusteave

Palun oodake...

Tõrge

personal data

isikuandmed (1)

olemus
kontekstist sõltuvad isikuga seotud andmed

(1a) standardites
https://www.iso.org/iso-member-data-protection-policy.html

https://www.itgovernance.eu/blog/en/iso-27701-the-new-international-standard-for-data-privacy

ISO 5127 jt:
andmed identifitseeritud või identifitseeritava
füüsilise isiku kohta
= data relating to an identified or identifiable individual

ISO/TR 12859:
poliitilise jurisdiktsiooni
privaatsusseaduste ja -lepetega määratud andmed
elusa identifitseeritud või identifitseeritava isiku kohta
= data about a living individual, identified or identifiable, as determined by the privacy laws and conventions of a political jurisdiction

(1b) õigusaktides
teadaoleva või tuvastatava füüsilise isikuga seotud andmed,
mille täpsem määratlus ja liigitus sõltub maa õigusnormist
= data relating to a known or identifiable natural person, the precise definition and classification of which depends on the national legislation
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_data

EL üldine andmekaitsemäärus, GDPR Art 4(1):
igasugune teave tuvastatud või tuvastatava
füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta;
tuvastatav füüsiline isik on isik, keda võimaldab
otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige selline tunnus nagu
nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator, või
üks või mitu tunnust, mis on füüsilised, füsioloogilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed
= any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person
https://gdpr-info.eu/art-4-gdpr/
https://gdpr-info.eu/issues/personal-data/

vt ka
- delikaatsed isikuandmed
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR
- isikuandmed (2)
- isikuandmesubjekt
- isikuandmete kaitse seadus (Eesti)
- isikuandmete töötlemine
- isikuandmetega lehekülg
- privaatsus
- tundlikud isikuandmed
- tundlik isikutuvastusteave

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!