AKIT
English Eesti

person (1)

isik (1)

olemus
füüsiline inimindiviid; subjekt

näiteid
affected person -- kannatanu
corporated person -- juriidiline isik
fictitious person -- fiktiivne isik
in person -- isiklikult
key person = võtmeisik
person at fault -- süüdlane
person being questioned -- ülekuulatav
person description -- isikukirjeldus
person immunity -- isikupuutumatus
person in authority -- volitatud isik
person in law -- õigussubjekt
person under investigation -- uurimisalune

vt ka
- inimene
- isik (2)