public interest (1)

avalik huvi

olemus (Eestis)
määratlemata sisuga ja demagoogiat võimaldav väljend
privaatsuse ja artikli 12 rikkumiste õigustuseks
meediakanali kasumit tähistava eufemismina;
sisuliselt = avalik uudishimu;
määratlematus ei takista mõõtmiskatseid ("ülekaalukas")
= In Estonia: an expression of undefined content and enabling demagoguery to justify violations of privacy and the Article 12; an euphemism for the profit of a media channel; essentially = public curiosity; indeterminacy does not prevent measurement attempts ("overwhelming")

vt ka
- ühiskondlik huvi
- üldsus (b)

Toimub laadimine

public interest (1)

avalik huvi

olemus (Eestis)
määratlemata sisuga ja demagoogiat võimaldav väljend
privaatsuse ja artikli 12 rikkumiste õigustuseks
meediakanali kasumit tähistava eufemismina;
sisuliselt = avalik uudishimu;
määratlematus ei takista mõõtmiskatseid ("ülekaalukas")
= In Estonia: an expression of undefined content and enabling demagoguery to justify violations of privacy and the Article 12; an euphemism for the profit of a media channel; essentially = public curiosity; indeterminacy does not prevent measurement attempts ("overwhelming")

vt ka
- ühiskondlik huvi
- üldsus (b)

Palun oodake...

Tõrge

public interest (1)

avalik huvi

olemus (Eestis)
määratlemata sisuga ja demagoogiat võimaldav väljend
privaatsuse ja artikli 12 rikkumiste õigustuseks
meediakanali kasumit tähistava eufemismina;
sisuliselt = avalik uudishimu;
määratlematus ei takista mõõtmiskatseid ("ülekaalukas")
= In Estonia: an expression of undefined content and enabling demagoguery to justify violations of privacy and the Article 12; an euphemism for the profit of a media channel; essentially = public curiosity; indeterminacy does not prevent measurement attempts ("overwhelming")

vt ka
- ühiskondlik huvi
- üldsus (b)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!