p-adic norm

p-aadnorm

olemus
ratsionaalarvu \(r\) norm \(|r|_p=p^{-c}\) , kus
\(p\) on algarv,
\(r=p^e\cdot\frac{a}{b}\) ,
\(a\) ja \(b\) on täisarvud, mis ei jagu \(p\)-ga
=
the norm of the rational number r
\(|r|_p=p^{-c}\) , where
p is a prime,
\(r=p^e\cdot\frac{a}{b}\) ,
a and b are integers not divisible by pülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/p-adicNorm.html

https://www.dpmms.cam.ac.uk/~jat58/all.pdf

http://www.math.pitt.edu/~caw203/pdfs/Green--The_p-adic_numbers--UROP2018.pdf

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/P-adic_order

Toimub laadimine

p-adic norm

p-aadnorm

olemus
ratsionaalarvu \(r\) norm \(|r|_p=p^{-c}\) , kus
\(p\) on algarv,
\(r=p^e\cdot\frac{a}{b}\) ,
\(a\) ja \(b\) on täisarvud, mis ei jagu \(p\)-ga
=
the norm of the rational number r
\(|r|_p=p^{-c}\) , where
p is a prime,
\(r=p^e\cdot\frac{a}{b}\) ,
a and b are integers not divisible by pülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/p-adicNorm.html

https://www.dpmms.cam.ac.uk/~jat58/all.pdf

http://www.math.pitt.edu/~caw203/pdfs/Green--The_p-adic_numbers--UROP2018.pdf

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/P-adic_order

Palun oodake...

Tõrge

p-adic norm

p-aadnorm

olemus
ratsionaalarvu \(r\) norm \(|r|_p=p^{-c}\) , kus
\(p\) on algarv,
\(r=p^e\cdot\frac{a}{b}\) ,
\(a\) ja \(b\) on täisarvud, mis ei jagu \(p\)-ga
=
the norm of the rational number r
\(|r|_p=p^{-c}\) , where
p is a prime,
\(r=p^e\cdot\frac{a}{b}\) ,
a and b are integers not divisible by pülevaateid
https://mathworld.wolfram.com/p-adicNorm.html

https://www.dpmms.cam.ac.uk/~jat58/all.pdf

http://www.math.pitt.edu/~caw203/pdfs/Green--The_p-adic_numbers--UROP2018.pdf

vt ka
https://en.wikipedia.org/wiki/P-adic_order

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!