AKIT
English Eesti

sensitive personal data (1)

tundlikud isikuandmed

isiku kohta tundlikku teavet sisaldavad andmed