single point of failure

nõrk lüli

olemus
süsteemi osa, mille tõrge halvab kogu süsteemi

ISO/IEC 27033:
tõrke tüüp, mille puhul
süsteemi mingi osa tõrke korral
lakkab kogu süsteem töötamast
= type of failure that if a part of a system fails, the entire system does not work

ISO/IEC 27040:
süsteemielement või -komponent, tee süsteemis või süsteem, mille tõrke korral pole süsteem(istik) võimeline täitma oma esmaseid ülesandeid; sageli loetakse otsustava elemendiga seotud lahenduseveaks
= element or component of a system, a path in a system, or a system that, if it fails, the whole system or an array of systems are unable to perform their primary functions
Note. A single point of failure is often considered a design flaw associated with a critical element.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Single_point_of_failure

https://www.rankred.com/single-point-of-failure/

https://www.linkedin.com/pulse/critical-infrastructure-cyber-risk-single-points-jacob-ingerslev?trk=read_related_article-card_title

https://ewh.ieee.org/r3/atlanta/ias/2017-2018_Presentations/2017-09-18_Identifying%20and%20Eliminating%20Single%20Points%20of%20failure.pdf

Toimub laadimine

single point of failure

nõrk lüli

olemus
süsteemi osa, mille tõrge halvab kogu süsteemi

ISO/IEC 27033:
tõrke tüüp, mille puhul
süsteemi mingi osa tõrke korral
lakkab kogu süsteem töötamast
= type of failure that if a part of a system fails, the entire system does not work

ISO/IEC 27040:
süsteemielement või -komponent, tee süsteemis või süsteem, mille tõrke korral pole süsteem(istik) võimeline täitma oma esmaseid ülesandeid; sageli loetakse otsustava elemendiga seotud lahenduseveaks
= element or component of a system, a path in a system, or a system that, if it fails, the whole system or an array of systems are unable to perform their primary functions
Note. A single point of failure is often considered a design flaw associated with a critical element.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Single_point_of_failure

https://www.rankred.com/single-point-of-failure/

https://www.linkedin.com/pulse/critical-infrastructure-cyber-risk-single-points-jacob-ingerslev?trk=read_related_article-card_title

https://ewh.ieee.org/r3/atlanta/ias/2017-2018_Presentations/2017-09-18_Identifying%20and%20Eliminating%20Single%20Points%20of%20failure.pdf

Palun oodake...

Tõrge

single point of failure

nõrk lüli

olemus
süsteemi osa, mille tõrge halvab kogu süsteemi

ISO/IEC 27033:
tõrke tüüp, mille puhul
süsteemi mingi osa tõrke korral
lakkab kogu süsteem töötamast
= type of failure that if a part of a system fails, the entire system does not work

ISO/IEC 27040:
süsteemielement või -komponent, tee süsteemis või süsteem, mille tõrke korral pole süsteem(istik) võimeline täitma oma esmaseid ülesandeid; sageli loetakse otsustava elemendiga seotud lahenduseveaks
= element or component of a system, a path in a system, or a system that, if it fails, the whole system or an array of systems are unable to perform their primary functions
Note. A single point of failure is often considered a design flaw associated with a critical element.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Single_point_of_failure

https://www.rankred.com/single-point-of-failure/

https://www.linkedin.com/pulse/critical-infrastructure-cyber-risk-single-points-jacob-ingerslev?trk=read_related_article-card_title

https://ewh.ieee.org/r3/atlanta/ias/2017-2018_Presentations/2017-09-18_Identifying%20and%20Eliminating%20Single%20Points%20of%20failure.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!