syntax

süntaks

olemus
grammatika osa, mis käsitleb
- sõnade ühendamist sõnaühenditeks ja lauseteks
- lauseliikmete ehitust ja funktsionaalseid seoseid
- lausete struktuuri

ISO/IEC/IEEE 31320:
keele struktuurikomponendid ja
keeletarindite lauseteks ühendamise reeglid
= the structural components or features of a language and rules that define the ways in which the language constructs may be assembled together to form sentences

ISO 24615:
sõnavormide seotuse ja/või fraasideks rühmitamise viis,
mis määrab seosed nende üksuste vahel
= way in which word forms are interrelated and/or grouped together into phrases, thus capturing the relations that exist between those units

ISO/IEC 11179:
märkide või märgirühmade vahelised seosed, mis ei sõltu märkide tähendustest ega tõlgendus- ja kasutusviisist
= relationships among characters or groups of characters, independent of their meanings or the manner of their interpretation and use

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax

https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_(logic)

https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_(programming_languages)

http://web.khu.ac.kr/~jongbok/research/eng-syn-draft.pdf

http://rigaux.org/language-study/syntax-across-languages.html

vt ka
- parsima, liigendama, süntaktiliselt analüüsima
- süntaksianalüsaator; parser
- süntaksianalüüs; parsimine, liigendamine

Toimub laadimine

syntax

süntaks

olemus
grammatika osa, mis käsitleb
- sõnade ühendamist sõnaühenditeks ja lauseteks
- lauseliikmete ehitust ja funktsionaalseid seoseid
- lausete struktuuri

ISO/IEC/IEEE 31320:
keele struktuurikomponendid ja
keeletarindite lauseteks ühendamise reeglid
= the structural components or features of a language and rules that define the ways in which the language constructs may be assembled together to form sentences

ISO 24615:
sõnavormide seotuse ja/või fraasideks rühmitamise viis,
mis määrab seosed nende üksuste vahel
= way in which word forms are interrelated and/or grouped together into phrases, thus capturing the relations that exist between those units

ISO/IEC 11179:
märkide või märgirühmade vahelised seosed, mis ei sõltu märkide tähendustest ega tõlgendus- ja kasutusviisist
= relationships among characters or groups of characters, independent of their meanings or the manner of their interpretation and use

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax

https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_(logic)

https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_(programming_languages)

http://web.khu.ac.kr/~jongbok/research/eng-syn-draft.pdf

http://rigaux.org/language-study/syntax-across-languages.html

vt ka
- parsima, liigendama, süntaktiliselt analüüsima
- süntaksianalüsaator; parser
- süntaksianalüüs; parsimine, liigendamine

Palun oodake...

Tõrge

syntax

süntaks

olemus
grammatika osa, mis käsitleb
- sõnade ühendamist sõnaühenditeks ja lauseteks
- lauseliikmete ehitust ja funktsionaalseid seoseid
- lausete struktuuri

ISO/IEC/IEEE 31320:
keele struktuurikomponendid ja
keeletarindite lauseteks ühendamise reeglid
= the structural components or features of a language and rules that define the ways in which the language constructs may be assembled together to form sentences

ISO 24615:
sõnavormide seotuse ja/või fraasideks rühmitamise viis,
mis määrab seosed nende üksuste vahel
= way in which word forms are interrelated and/or grouped together into phrases, thus capturing the relations that exist between those units

ISO/IEC 11179:
märkide või märgirühmade vahelised seosed, mis ei sõltu märkide tähendustest ega tõlgendus- ja kasutusviisist
= relationships among characters or groups of characters, independent of their meanings or the manner of their interpretation and use

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax

https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_(logic)

https://en.wikipedia.org/wiki/Syntax_(programming_languages)

http://web.khu.ac.kr/~jongbok/research/eng-syn-draft.pdf

http://rigaux.org/language-study/syntax-across-languages.html

vt ka
- parsima, liigendama, süntaktiliselt analüüsima
- süntaksianalüsaator; parser
- süntaksianalüüs; parsimine, liigendamine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!