AKIT
English Eesti

parsing

süntaksianalüüs; parsimine, liigendamine

olemus
loomuliku või tehiskeele
märgijadade analüüsimine
mingi formaalgrammatika reeglite järgi

ISO/IEC/IEEE 24765:
keeleüksuse süntaktilise struktuuri määramine
ta lahutamisega alamüksusteks ja
seoste leidmisega nende alamüksuste vahel

vt ka
- parser
- parsima