AKIT
English Eesti

parse

parsima, liigendama (2), süntaktiliselt analüüsima