AKIT
English Eesti

parser

süntaksianalüsaator; parser