single-factor authentication

lihtautentimine

olemus
autentimine üheainsa autentimisteguriga

ISO 19092:
autentimine ainult ühega järgnevaist tegureist:
- teadmistegur, "miski, mida isik teab"
- omamistegur, "miski, mis isikul on"
- biomeetriategur, "miski, mis isik on"
=
authentication using only one of the following factors:
— knowledge factor, “something an individual knows”;
— possession factor, “something an individual has”;
— biometric factor, “something an individual is”.

vt ka_
- kaksikautentimine
- mitmikautentimine
- pääsu lihtautentimine

Toimub laadimine

single-factor authentication

lihtautentimine

olemus
autentimine üheainsa autentimisteguriga

ISO 19092:
autentimine ainult ühega järgnevaist tegureist:
- teadmistegur, "miski, mida isik teab"
- omamistegur, "miski, mis isikul on"
- biomeetriategur, "miski, mis isik on"
=
authentication using only one of the following factors:
— knowledge factor, “something an individual knows”;
— possession factor, “something an individual has”;
— biometric factor, “something an individual is”.

vt ka_
- kaksikautentimine
- mitmikautentimine
- pääsu lihtautentimine

Palun oodake...

Tõrge

single-factor authentication

lihtautentimine

olemus
autentimine üheainsa autentimisteguriga

ISO 19092:
autentimine ainult ühega järgnevaist tegureist:
- teadmistegur, "miski, mida isik teab"
- omamistegur, "miski, mis isikul on"
- biomeetriategur, "miski, mis isik on"
=
authentication using only one of the following factors:
— knowledge factor, “something an individual knows”;
— possession factor, “something an individual has”;
— biometric factor, “something an individual is”.

vt ka_
- kaksikautentimine
- mitmikautentimine
- pääsu lihtautentimine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!