AKIT
English Eesti

basic access authentication

liht-pääsuautentimine; pääsu lihtautentimine

olemus
veebikliendi autentimise
lihtsaim standardmeetod:
- spetsifikatsioon on protokollis HTTP 1.0
- kliendi agent paneb
HTTP-päise staatilistele väljadele
kasutajanime ja parooli
(avatekstina, seega ebaturvaliselt)

täpsemalt
https://www.ntu.edu.sg/home/ehchua/programming/webprogramming/HTTP_Authentication.html

https://docs.spring.io/spring-security/site/docs/3.0.x/reference/basic.html

standard
https://tools.ietf.org/html/rfc7617