AKIT
English Eesti

user ID

kasutajanimi

Õ:"kasutajatunnuseks" (st atribuudiks) nimetada on eksitav -- tunnus võib olla näiteks kasutajat iseloomustav element ta profiilis või kasutaja biomeetrik vms

olemus
kordumatu märgijada või sümbol, millega süsteem identifitseerib kasutajat

näiteid
- kasutaja tegelik nimi
- koodnimi
- lühinimi
- hüüdnimi
- pseudonüüm