AKIT
English Eesti

identifier

identifikaator

olemit kontekstis üheselt tähistav ja esindav atribuut, näiteks kasutajanimi, isikukood, inventarinumber; kohati nimetatakse kaidentiteediks

ISO/IEC 24760: eristav identiteet, olemi atribuutide väärtuste kogum, mis olemit konkreetsel rakendusalal üheselt eristab teistest; teatud kontekstis võib olla üks või mitu identifikaatorit,mis võimaldavad olemit selles kontekstis üheselt tuvastada

ISO/IEC 24713: biomeetriasüsteemis isiku biomeetriku sidumiseks ta identiteedi atribuutidega kasutatav ühene andmestring

CC: olemit (näiteks kasutajat, protsessi, ketast) hindamisobjekti kontekstis üheselt identifitseeriv esitis, näiteks string või inimkasutaja täielik või lühendatud nimi või (ühene) pseudonüüm

ISO/IEC 18033: midagi esindav ja identifitseerida võimaldav objekt