AKIT
English Eesti

identifier

identifikaator

olemus
olemit kontekstis
üheselt tähistav ja esindav atribuut,
näiteks kasutajanimi, isikukood, inventarinumber;
kohati nimetatakse ka identiteediks

ISO/IEC 24760:
eristav identiteet,
olemi atribuutide väärtuste kogum,
mis olemit konkreetsel rakendusalal
üheselt eristab teistest;
teatud kontekstis võib olla mitu identifikaatorit,
mis võimaldavad olemit
selles kontekstis üheselt tuvastada

ISO/IEC 24713,
biomeetriasüsteemis:
ühene andmestring
isiku biomeetriku sidumiseks
ta identiteedi atribuutidega

CC:
olemit (kasutajat, protsessi, ketast vm)
hindamisobjekti kontekstis
üheselt identifitseeriv esitis, näiteks
- string
- inimkasutaja täielik või lühinimi
- (ühene) pseudonüüm

ISO/IEC 18033:
midagi esindav ja identifitseerida võimaldav objekt

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier

https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier_(computer_languages)

https://en.wikipedia.org/wiki/Unique_identifier

http://www.persid.org/downloads/PI-intro-2010-09-22.pdf

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2011-12/PEPPOL%20Policy%20for%20using%20Identifiers%20v2.1%2020110408.pdf

https://uwaterloo.ca/research/sites/ca.research/files/uploads/files/direct_and_indirect_identifiers_access_check_done_0.pdf

https://www.bic.org.uk/files/pdfs/uniquid.pdf

https://aioti.eu/wp-content/uploads/2018/03/AIOTI-Identifiers_in_IoT-1_0.pdf.pdf

vt ka
- DNS
- DOI
- ISBN
- ISNI
- ISRC
- nimi