identifier

identifikaator

olemus
olemit kontekstis üheselt tähistav ja esindav atribuut,
näiteks kasutajanimi, isikukood, inventarinumber;
kohati nimetatakse ka identiteediks

ISO/IEC 2382-36:
märgijärjend, millega saab olemi üheselt identifitseerida
Märkus 1. Identifikaator on keeleliselt neutraalne.
Märkus 2. Identifikaator võib loomult olla liitmoodustis, st ühene identifikaator, mis koosneb mitmest identifikaatorist ja/või muust andmeelemendist, mille koostoime on reeglipõhine ja mis koos moodustavad "üheainsa" identifikaatori.
= sequence of characters, capable of uniquely iden-
tifying an entity
Note 1. An identifier is linguistically neutral, with no translation provided.
Note 2. An identifier may be of the nature of a
composite identifier, i.e. a unique identifier, consisting
of two or more identifiers and/or other data elements, whose inter-workings are rule-based and which together serve as a “single” identifier.


ISO 22300:
ettemääratud kogum atribuute,
mis on olemile kinnistatud ta identifitseerimiseks
= specified set of attributes assigned to an entity for the purpose of identification

ISO/IEC 24760:
atribuut(ide kogum), mis kontekstis üheselt iseloomustab identiteeti
= attribute or set of attributes that uniquely characterizes an identity in a domain

ISO/IEC 24713,
biomeetriasüsteemis: ühene andmestring
isiku biomeetriku sidumiseks ta identiteedi atribuutidega
= unique data string used as a key in the biometric system to associate a person’s biometric with a person’s identity attributes

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier

https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier_(computer_languages)

https://en.wikipedia.org/wiki/Unique_identifier

http://www.persid.org/downloads/PI-intro-2010-09-22.pdf

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2011-12/PEPPOL%20Policy%20for%20using%20Identifiers%20v2.1%2020110408.pdf

https://uwaterloo.ca/research/sites/ca.research/files/uploads/files/direct_and_indirect_identifiers_access_check_done_0.pdf

https://aioti.eu/wp-content/uploads/2018/03/AIOTI-Identifiers_in_IoT-1_0.pdf.pdf

vt ka
- DNS
- DOI
- ISBN
- ISNI
- ISRC
- nimi

Toimub laadimine

identifier

identifikaator

olemus
olemit kontekstis üheselt tähistav ja esindav atribuut,
näiteks kasutajanimi, isikukood, inventarinumber;
kohati nimetatakse ka identiteediks

ISO/IEC 2382-36:
märgijärjend, millega saab olemi üheselt identifitseerida
Märkus 1. Identifikaator on keeleliselt neutraalne.
Märkus 2. Identifikaator võib loomult olla liitmoodustis, st ühene identifikaator, mis koosneb mitmest identifikaatorist ja/või muust andmeelemendist, mille koostoime on reeglipõhine ja mis koos moodustavad "üheainsa" identifikaatori.
= sequence of characters, capable of uniquely iden-
tifying an entity
Note 1. An identifier is linguistically neutral, with no translation provided.
Note 2. An identifier may be of the nature of a
composite identifier, i.e. a unique identifier, consisting
of two or more identifiers and/or other data elements, whose inter-workings are rule-based and which together serve as a “single” identifier.


ISO 22300:
ettemääratud kogum atribuute,
mis on olemile kinnistatud ta identifitseerimiseks
= specified set of attributes assigned to an entity for the purpose of identification

ISO/IEC 24760:
atribuut(ide kogum), mis kontekstis üheselt iseloomustab identiteeti
= attribute or set of attributes that uniquely characterizes an identity in a domain

ISO/IEC 24713,
biomeetriasüsteemis: ühene andmestring
isiku biomeetriku sidumiseks ta identiteedi atribuutidega
= unique data string used as a key in the biometric system to associate a person’s biometric with a person’s identity attributes

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier

https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier_(computer_languages)

https://en.wikipedia.org/wiki/Unique_identifier

http://www.persid.org/downloads/PI-intro-2010-09-22.pdf

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2011-12/PEPPOL%20Policy%20for%20using%20Identifiers%20v2.1%2020110408.pdf

https://uwaterloo.ca/research/sites/ca.research/files/uploads/files/direct_and_indirect_identifiers_access_check_done_0.pdf

https://aioti.eu/wp-content/uploads/2018/03/AIOTI-Identifiers_in_IoT-1_0.pdf.pdf

vt ka
- DNS
- DOI
- ISBN
- ISNI
- ISRC
- nimi

Palun oodake...

Tõrge

identifier

identifikaator

olemus
olemit kontekstis üheselt tähistav ja esindav atribuut,
näiteks kasutajanimi, isikukood, inventarinumber;
kohati nimetatakse ka identiteediks

ISO/IEC 2382-36:
märgijärjend, millega saab olemi üheselt identifitseerida
Märkus 1. Identifikaator on keeleliselt neutraalne.
Märkus 2. Identifikaator võib loomult olla liitmoodustis, st ühene identifikaator, mis koosneb mitmest identifikaatorist ja/või muust andmeelemendist, mille koostoime on reeglipõhine ja mis koos moodustavad "üheainsa" identifikaatori.
= sequence of characters, capable of uniquely iden-
tifying an entity
Note 1. An identifier is linguistically neutral, with no translation provided.
Note 2. An identifier may be of the nature of a
composite identifier, i.e. a unique identifier, consisting
of two or more identifiers and/or other data elements, whose inter-workings are rule-based and which together serve as a “single” identifier.


ISO 22300:
ettemääratud kogum atribuute,
mis on olemile kinnistatud ta identifitseerimiseks
= specified set of attributes assigned to an entity for the purpose of identification

ISO/IEC 24760:
atribuut(ide kogum), mis kontekstis üheselt iseloomustab identiteeti
= attribute or set of attributes that uniquely characterizes an identity in a domain

ISO/IEC 24713,
biomeetriasüsteemis: ühene andmestring
isiku biomeetriku sidumiseks ta identiteedi atribuutidega
= unique data string used as a key in the biometric system to associate a person’s biometric with a person’s identity attributes

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier

https://en.wikipedia.org/wiki/Identifier_(computer_languages)

https://en.wikipedia.org/wiki/Unique_identifier

http://www.persid.org/downloads/PI-intro-2010-09-22.pdf

https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2011-12/PEPPOL%20Policy%20for%20using%20Identifiers%20v2.1%2020110408.pdf

https://uwaterloo.ca/research/sites/ca.research/files/uploads/files/direct_and_indirect_identifiers_access_check_done_0.pdf

https://aioti.eu/wp-content/uploads/2018/03/AIOTI-Identifiers_in_IoT-1_0.pdf.pdf

vt ka
- DNS
- DOI
- ISBN
- ISNI
- ISRC
- nimi

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!