unit testing

üksuste testimine; komponentide testimine, komponenditestimine; moodulitestimine

= component testing

Õ: kohati ilmnenud naiivtõlge "ühiktest"
(i) ei vasta inglise termini sisule ega erista ühikut (funktsionaal)üksusest,
(ii) eeldab mingi ühikuks oleva testi olemasolu

olemus
tarkvara- või riistvaraüksuste testimine
analüüsi- või teostusvigade avastamiseks;
üksus on moodul, alamprogramm, programm

ISO/IEC/IEEE 24765:
(i) üksikrutiinide ja -moodulite testimine,
mille sooritab väljatöötaja või sõltumatu testija
= unit testing
testing of individual routines and modules by the developer or an independent tester

(ii) riistvara või tarkvara üksikkomponentide testimine
= component testing
testing of individual hardware or software components


ISO/IEC 2382:
üksikprogrammide või -moodulite testimine
veendumiseks, et neis pole
analüüsi- või programmeerimisvigu
= test of individual programs or modules in order to ensure that there are no analysis or programming errors

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_testing

https://stackify.com/unit-testing-basics-best-practices/

https://www.codementor.io/@wbsimms/unit-testing-foundations-programming-beginners-du107q81d

https://www.automatetheplanet.com/unit-testing-guidelines/

https://www.xenonstack.com/insights/what-is-unit-testing

https://www.professionalqa.com/unit-testing

Toimub laadimine

unit testing

üksuste testimine; komponentide testimine, komponenditestimine; moodulitestimine

= component testing

Õ: kohati ilmnenud naiivtõlge "ühiktest"
(i) ei vasta inglise termini sisule ega erista ühikut (funktsionaal)üksusest,
(ii) eeldab mingi ühikuks oleva testi olemasolu

olemus
tarkvara- või riistvaraüksuste testimine
analüüsi- või teostusvigade avastamiseks;
üksus on moodul, alamprogramm, programm

ISO/IEC/IEEE 24765:
(i) üksikrutiinide ja -moodulite testimine,
mille sooritab väljatöötaja või sõltumatu testija
= unit testing
testing of individual routines and modules by the developer or an independent tester

(ii) riistvara või tarkvara üksikkomponentide testimine
= component testing
testing of individual hardware or software components


ISO/IEC 2382:
üksikprogrammide või -moodulite testimine
veendumiseks, et neis pole
analüüsi- või programmeerimisvigu
= test of individual programs or modules in order to ensure that there are no analysis or programming errors

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_testing

https://stackify.com/unit-testing-basics-best-practices/

https://www.codementor.io/@wbsimms/unit-testing-foundations-programming-beginners-du107q81d

https://www.automatetheplanet.com/unit-testing-guidelines/

https://www.xenonstack.com/insights/what-is-unit-testing

https://www.professionalqa.com/unit-testing

Palun oodake...

Tõrge

unit testing

üksuste testimine; komponentide testimine, komponenditestimine; moodulitestimine

= component testing

Õ: kohati ilmnenud naiivtõlge "ühiktest"
(i) ei vasta inglise termini sisule ega erista ühikut (funktsionaal)üksusest,
(ii) eeldab mingi ühikuks oleva testi olemasolu

olemus
tarkvara- või riistvaraüksuste testimine
analüüsi- või teostusvigade avastamiseks;
üksus on moodul, alamprogramm, programm

ISO/IEC/IEEE 24765:
(i) üksikrutiinide ja -moodulite testimine,
mille sooritab väljatöötaja või sõltumatu testija
= unit testing
testing of individual routines and modules by the developer or an independent tester

(ii) riistvara või tarkvara üksikkomponentide testimine
= component testing
testing of individual hardware or software components


ISO/IEC 2382:
üksikprogrammide või -moodulite testimine
veendumiseks, et neis pole
analüüsi- või programmeerimisvigu
= test of individual programs or modules in order to ensure that there are no analysis or programming errors

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Unit_testing

https://stackify.com/unit-testing-basics-best-practices/

https://www.codementor.io/@wbsimms/unit-testing-foundations-programming-beginners-du107q81d

https://www.automatetheplanet.com/unit-testing-guidelines/

https://www.xenonstack.com/insights/what-is-unit-testing

https://www.professionalqa.com/unit-testing

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!