AKIT
English Eesti

implementation (1)

teostus

Õ:teostamise tähenduses on mõnes kontekstis võimalik ka "realiseerimine" või "materialiseerimine", mitte aga poolkeelne "implementeerimine"

olemus
(1a) teokstegemine
ISO/IEC 2382: süsteemi elutsükli järk, mille käigus süsteemi või komponendi projektlahendus tehakse teoks

ISO/IEC/IEEE 24765: lahenduse muundamine riistvara- ja/või tarkvarakomponentideks

ISO/IEC/IEEE 15288: tehniline protsess spetsifitseeritud süsteemielemendi teokstegemiseks

(1b) teostatud lahendus
sealhulgas erivariandina:
- näiteks veekindel teostus, troopiline teostus

vt ka
- etalonteostus
- iseteostus
- kehastus; teostus; väljendus; realisatsioon
- teostusesitus
- turbe teostuse standard