AKIT
English Eesti

implementation (1)

teostus (1)

Õ:teostamise tähenduses
on mõnes kontekstis võimalik ka
"realiseerimine" või "materialiseerimine",
mitte aga poolkeelne "implementeerimine"

olemus
(1a) teokstegemine
ISO/IEC 2382:
süsteemi elutsükli järk, mille käigus
süsteemi või komponendi
projektlahendus tehakse teoks

ISO/IEC/IEEE 24765:
lahenduse muundamine riistvara-
ja/või tarkvarakomponentideks

ISO/IEC/IEEE 15288:
tehniline protsess
spetsifitseeritud süsteemielemendi
teokstegemiseks

(1b) teostatud lahendus
sealhulgas erivariandina,
näiteks veekindel teostus, troopiline teostus

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Implementation

vt ka
- etalonteostus
- evitus
- iseteostus
- teostama (1)
- teostus (2)
- teostusesitus
- turbe teostuse standard