AKIT
English Eesti

implementation (1)

teostus (1)

Õ:teostamise tähenduses on mõnes kontekstis
võimalik ka "realiseerimine" või "materialiseerimine",
mitte aga poolkeelne "implementeerimine"

olemus
kavandatu teokstegemine

näiteid
(1a) teokstegemise protsess
ISO/IEC 2382:
süsteemiarenduse järk, mille lõpus süsteemi riistvara, tarkvara ja protseduurid loetakse töökõlblikeks
= system development phase at the end of which the hardware, software and procedures of the system considered become operational

ISO/IEC/IEEE 24765:
lahenduse muundamine riistvara- ja/või
tarkvarakomponentideks
= process of translating a design into hardware components, software components, or both

ISO/IEC 14776-411.
objekti füüsiline teokstegemine
= the physical realization of an object

(1b) teokstegemise tulem, sealhulgas erivariandina,
näiteks veekindel teostus, troopiline teostus

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Implementation

vt ka
- etalonteostus
- evitus
- iseteostus
- teostama (1)
- teostus (2)
- teostusesitus
- turbe teostuse standard