AKIT
English Eesti

security implementation standard

turbe teostuse standard

olemus
ISO/IEC 27000: lubatavad turbe realiseerimise viise spetsifitseeriv dokument

vt ka
- teostus
- turvameede
- turvapoliitika