AKIT
English Eesti

security (2)

turve; turbe-

Õ:(i) traditsiooni tõttu kasutatakse paljudes liitsõnades turbe- asemel turvalisusest tulenevat vormi turva- (turvamees, turvameetmed, turvajuht, turvaserver, turvakood, turvamoodul)
(ii) mõnedel juhtudel on turbe- turva- tähenduses eksitav: turvapoliitika ja turvanõuded määratlevad kaitstava, mitte kaitsmisviisi, niisiis mitte "turbepoliitika" ega "turbenõuded"; vajatakse ju turvalisust ja eelistatavalt turbeta, mis on ju soovimatu, kuid enamasti möödapääsmatu protsess ja ressursikulu

olemus
(2a) turvalisuse taotlemine ja säilitamine üldises tähenduses

IEC 80000: inimtegevuste (eriti privileege ja rahalisi toiminguid sisaldavate) kaitse muude inim- või arvutitegevustega rünnete eest, harilikult mehaaniliste või elektrooniliste vahenditega või mehhanismidega, näiteks füüsiliste ukselukkudega, PIN-koodidega, krediitkaarte ja passe kaitsva biomeetriaga

(2b) infoturbe kontekstis: infoturbe lühikuju (eriti liit- ja ühendterminites)

vt ka
- andmete turve
- andmete turve teenusena
- arvutiturve
- astmeline turve
- avalik turve
- etalonturve
- füüsiline turve
- infoturbe haldus
- infoturbe halduse süsteem, ISMS
- infoturbe halduse süsteemi projekt
- infoturbe käigushoid
- Infoturbe Liiduamet (Saksamaa), BSI (2)
- infoturbe ökonoomia
- infoturbe Pareto reegel
- infoturbe sertifikaat
- infoturbe struktuur
- infoturbe valitsemine
- Infoturbe Ühiskriteeriumid, CC
- infoturbearhitektuur
- infoturbejuht (1)
- infoturbejuht (2)
- infoturbekava
- infoturbekeskus
- infoturbekoolitus
- infoturbelahendus
- infoturbetarnija
- infoturbeteenused
- infoturbetooted
- infoturbeülem
- infoturve
- jätkusuutlikkuse turve
- kaabelduse turve
- kakspunktturve
- keelturve
- keskkonnast sõltuv turve
- keskkonnaturve
- kiirguseturve
- küberturbe arhitektuur
- küberturbe valitsemine
- küberturve (1)
- küberturve (2)
- küberturve (3)
- lisandmooduliturve
- lisandturve
- loogiline turve
- lõppseadmeturve
- läbiv turve
- netiturve
- operatsiooniturve
- optiline turve
- perimeetri turve
- personaliturve
- pilveturve
- rakenduse turbe elutsükli etalonmudel
- rakenduse turbehalduse protsess
- regionaalne infoturbekeskus
- ründav turve
- side turve
- sideturve
- sissekavandatud turve
- sisseprojekteeritud turve
- talletuse turve
- tehniline turve
- traadita andmeside turve
- turbe tasuvusanalüüs
- turbe tehnoloogia
- turbe teostuse standard
- turbeaste
- turbehaldus
- turbekeskus
- turbekiht
- turbemõõde
- turbemöödumatus
- turbepaik
- turbeplaan
- turbeta
- turbetarnija
- turbetasand
- turbetugevus
- turbevahendid
- turbevalitsemine
- turve teenusena
- vahenditurve
- varjamisega turve
- võrguturbe etalon
- võrguturve
- ühiskonnaturbe karkass
- ühiskonnaturve