AKIT
English Eesti

cyber governance

küberturbe valitsemine

olemus
täpsemalt määratlemata käibeväljend, sageli infoturbe halduse tähenduses

vt ka
- küber- (2)
- küberloba