AKIT
English Eesti

cyberbabble

küberloba, küberlalin

olemus
liik asendustegevust

Wiktionary:
ähmane või mõttetu heietus küberteemadel
=
obscure or meaningless talk about cyber topics