category

kategooria

olemus
(1a) rühm, aste, järk liigitustulemina,
kontekstist sõltuvas
üldises või spetsiifilises tähenduses:
ISO määratlusi on üle 350
Wiktionary:
1. a group, often named or numbered, to which items are assigned based on similarity or defined criteria
This steep and dangerous climb belongs to the most difficult category.
I wouldn't put this book in the same category as the author's first novel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Categorization

(1b) mingi ala põhimõiste
ISO/TS 22789 jm:
formaalse määratlusega esitatud mõiste
= concept represented by a formal definition

(2) algebras: monoidi üldistus,
klass M koos binaartehtega "×" ,
mis on selles klassis osaliselt määratud,
nii et suvaliste elementide a,b,c korral:
(i) (a×bc on määratud
parajasti siis kui a×(b×c) on määratud,
ja sel juhul (a×bc = a×(b×c)
(ii) kui e on ühik
(st iga x,y korral e×x = x ja y×e= y,
kui e×x ja y×e on määratud)
ning a×e ja e×c on määratud,
siis ka a×c on määratud
(iii) iga elemendi a korral
leiduvad ühikud e ja e'
nii et e×a ja a×e' on määratud
(ja seega võrdsed elemendiga a)
(iv) iga kahe ühiku e ja e' korral
moodustab M elementide alamklass
Mor(e,e') = {a: (e×ae' on määratud } hulga
kategooria elemente nimetatakse
ka morfismideks ja ühikuid objektideks
http://mathworld.wolfram.com/Category.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Category_(mathematics)

(3) topoloogias: tunnus, mis
iseloomustab topoloogilise ruumi
alamhulka, vt esimese kategooria hulk
https://en.wikipedia.org/wiki/Baire_space

(4) tarkvara liik
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_categories

vt ka
- dokumendi kategooria
- esimese kategooria hulk
- hulkade kategooria
- kategooriaskaala
- kategooriateooria

Toimub laadimine

category

kategooria

olemus
(1a) rühm, aste, järk liigitustulemina,
kontekstist sõltuvas
üldises või spetsiifilises tähenduses:
ISO määratlusi on üle 350
Wiktionary:
1. a group, often named or numbered, to which items are assigned based on similarity or defined criteria
This steep and dangerous climb belongs to the most difficult category.
I wouldn't put this book in the same category as the author's first novel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Categorization

(1b) mingi ala põhimõiste
ISO/TS 22789 jm:
formaalse määratlusega esitatud mõiste
= concept represented by a formal definition

(2) algebras: monoidi üldistus,
klass M koos binaartehtega "×" ,
mis on selles klassis osaliselt määratud,
nii et suvaliste elementide a,b,c korral:
(i) (a×bc on määratud
parajasti siis kui a×(b×c) on määratud,
ja sel juhul (a×bc = a×(b×c)
(ii) kui e on ühik
(st iga x,y korral e×x = x ja y×e= y,
kui e×x ja y×e on määratud)
ning a×e ja e×c on määratud,
siis ka a×c on määratud
(iii) iga elemendi a korral
leiduvad ühikud e ja e'
nii et e×a ja a×e' on määratud
(ja seega võrdsed elemendiga a)
(iv) iga kahe ühiku e ja e' korral
moodustab M elementide alamklass
Mor(e,e') = {a: (e×ae' on määratud } hulga
kategooria elemente nimetatakse
ka morfismideks ja ühikuid objektideks
http://mathworld.wolfram.com/Category.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Category_(mathematics)

(3) topoloogias: tunnus, mis
iseloomustab topoloogilise ruumi
alamhulka, vt esimese kategooria hulk
https://en.wikipedia.org/wiki/Baire_space

(4) tarkvara liik
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_categories

vt ka
- dokumendi kategooria
- esimese kategooria hulk
- hulkade kategooria
- kategooriaskaala
- kategooriateooria

Palun oodake...

Tõrge

category

kategooria

olemus
(1a) rühm, aste, järk liigitustulemina,
kontekstist sõltuvas
üldises või spetsiifilises tähenduses:
ISO määratlusi on üle 350
Wiktionary:
1. a group, often named or numbered, to which items are assigned based on similarity or defined criteria
This steep and dangerous climb belongs to the most difficult category.
I wouldn't put this book in the same category as the author's first novel.

https://en.wikipedia.org/wiki/Categorization

(1b) mingi ala põhimõiste
ISO/TS 22789 jm:
formaalse määratlusega esitatud mõiste
= concept represented by a formal definition

(2) algebras: monoidi üldistus,
klass M koos binaartehtega "×" ,
mis on selles klassis osaliselt määratud,
nii et suvaliste elementide a,b,c korral:
(i) (a×bc on määratud
parajasti siis kui a×(b×c) on määratud,
ja sel juhul (a×bc = a×(b×c)
(ii) kui e on ühik
(st iga x,y korral e×x = x ja y×e= y,
kui e×x ja y×e on määratud)
ning a×e ja e×c on määratud,
siis ka a×c on määratud
(iii) iga elemendi a korral
leiduvad ühikud e ja e'
nii et e×a ja a×e' on määratud
(ja seega võrdsed elemendiga a)
(iv) iga kahe ühiku e ja e' korral
moodustab M elementide alamklass
Mor(e,e') = {a: (e×ae' on määratud } hulga
kategooria elemente nimetatakse
ka morfismideks ja ühikuid objektideks
http://mathworld.wolfram.com/Category.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Category_(mathematics)

(3) topoloogias: tunnus, mis
iseloomustab topoloogilise ruumi
alamhulka, vt esimese kategooria hulk
https://en.wikipedia.org/wiki/Baire_space

(4) tarkvara liik
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_categories

vt ka
- dokumendi kategooria
- esimese kategooria hulk
- hulkade kategooria
- kategooriaskaala
- kategooriateooria

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!