AKIT
English Eesti

class

klass

olemus
(1) infoturbes üldiselt
= turvaklass

(2) Ühiskriteeriumid:
ühiskeskmega perede (CC mõttes) kogum

(3) liigitusüksus,
sealhulgas aste mingi omaduse järgi

(4) objektitüüp,
näiteks andmetüüp programmikeeltes

(5) matemaatikas:
hulkade või muude ühisomadusega objektide kogum:
- iga hulk on ühtlasi klass, kuid
- klass ei ole alati hulk, näiteks
kõigi hulkade klass ei ole hulk

vt ka
- autentimiskonteksti klass
- deklassimine
- ekvivalentsiklass (1)
- ekvivalentsiklass (2)
- klassadresseerimine
- klassideta adresseerimine
- klassideta marsruutimine
- klassifikaator
- klassiskeem
- klassvõrk
- käideldavusklass
- mähisklass
- parim oma klassis
- teenuseklass
- turvaklass
- turvaklassvõrk
- turvaosaklass
- võrguklass