AKIT
English Eesti

classifier (3)

klassifikaator

olemus
hiina, jaapani jt keeltes:
nimisõnale lisatav sõna või morfeem,
mis liigitab nimisõna ta tähenduse järgi

Wiktionary:
2. (linguistics) a word or morpheme used in some languages (such as Japanese and American Sign Language), in certain contexts (such as counting), to indicate the semantic class to which something belongs

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Classifier_(linguistics)

https://en.wikipedia.org/wiki/Classifier_constructions_in_sign_languages#Clasifier_handshapes