cybersecurity (1)

küberturve (1); küberturvalisus

olemus
küberruumi infoturve
(erinevalt infoturbest, mis käsitleb teavet sõltumatult selle vormist, keskendub küberturve digitaalvaradele)

kontekst
paaris spetsiifilises mudelis kasutatav mõiste,
mis on vastuolus ISO sarja 27000 aluseks oleva mudeliga
ja kohati ka enda aluseks olevaga;
sarjas erandlik osa 27032 käsitleb
Interneti tegelikult Interneti turvet võrguturbe ühe osana,
ehkki mudel (joonis 1) väidab muud

ISO/IEC 27032:
inimeste, ühiskonna, organisatsioonide ja rahvaste kaitsmine küberriskide eest
Märkus 1 Kaitsmine tähendab küberriski hoidmist talutaval tasemel.
= safeguarding of people, society, organizations and nations from cyber risks
Note. Safeguarding means to keep cyber risk at a tolerable level.


ISACA Glossary:
infovarade kaitse arvestades ohte informatsioonile,
mida töödeldakse, talletatakse ja edastatakse
võrgustatud infosüsteemides

=
the protection of information assets by addressing threats to information processed, stored, andtransported by internetworked information systems

ülevaateid
https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-cyber-security-and-information-security

https://www.ecpi.edu/blog/whats-difference-between-network-security-cyber-security

https://www.secureworks.com/blog/cybersecurity-vs-network-security-vs-information-security

https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf

vt ka
- küberkaitse
- küberturve (2)
- küberturve (3)
- küberohutus

Toimub laadimine

cybersecurity (1)

küberturve (1); küberturvalisus

olemus
küberruumi infoturve
(erinevalt infoturbest, mis käsitleb teavet sõltumatult selle vormist, keskendub küberturve digitaalvaradele)

kontekst
paaris spetsiifilises mudelis kasutatav mõiste,
mis on vastuolus ISO sarja 27000 aluseks oleva mudeliga
ja kohati ka enda aluseks olevaga;
sarjas erandlik osa 27032 käsitleb
Interneti tegelikult Interneti turvet võrguturbe ühe osana,
ehkki mudel (joonis 1) väidab muud

ISO/IEC 27032:
inimeste, ühiskonna, organisatsioonide ja rahvaste kaitsmine küberriskide eest
Märkus 1 Kaitsmine tähendab küberriski hoidmist talutaval tasemel.
= safeguarding of people, society, organizations and nations from cyber risks
Note. Safeguarding means to keep cyber risk at a tolerable level.


ISACA Glossary:
infovarade kaitse arvestades ohte informatsioonile,
mida töödeldakse, talletatakse ja edastatakse
võrgustatud infosüsteemides

=
the protection of information assets by addressing threats to information processed, stored, andtransported by internetworked information systems

ülevaateid
https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-cyber-security-and-information-security

https://www.ecpi.edu/blog/whats-difference-between-network-security-cyber-security

https://www.secureworks.com/blog/cybersecurity-vs-network-security-vs-information-security

https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf

vt ka
- küberkaitse
- küberturve (2)
- küberturve (3)
- küberohutus

Palun oodake...

Tõrge

cybersecurity (1)

küberturve (1); küberturvalisus

olemus
küberruumi infoturve
(erinevalt infoturbest, mis käsitleb teavet sõltumatult selle vormist, keskendub küberturve digitaalvaradele)

kontekst
paaris spetsiifilises mudelis kasutatav mõiste,
mis on vastuolus ISO sarja 27000 aluseks oleva mudeliga
ja kohati ka enda aluseks olevaga;
sarjas erandlik osa 27032 käsitleb
Interneti tegelikult Interneti turvet võrguturbe ühe osana,
ehkki mudel (joonis 1) väidab muud

ISO/IEC 27032:
inimeste, ühiskonna, organisatsioonide ja rahvaste kaitsmine küberriskide eest
Märkus 1 Kaitsmine tähendab küberriski hoidmist talutaval tasemel.
= safeguarding of people, society, organizations and nations from cyber risks
Note. Safeguarding means to keep cyber risk at a tolerable level.


ISACA Glossary:
infovarade kaitse arvestades ohte informatsioonile,
mida töödeldakse, talletatakse ja edastatakse
võrgustatud infosüsteemides

=
the protection of information assets by addressing threats to information processed, stored, andtransported by internetworked information systems

ülevaateid
https://www.quora.com/Whats-the-difference-between-cyber-security-and-information-security

https://www.ecpi.edu/blog/whats-difference-between-network-security-cyber-security

https://www.secureworks.com/blog/cybersecurity-vs-network-security-vs-information-security

https://www.ntsc.org/assets/pdfs/cyber-security-report-2020.pdf

vt ka
- küberkaitse
- küberturve (2)
- küberturve (3)
- küberohutus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!