AKIT
English Eesti

information asset

infovara

Õ:inglise termini määratlust arvestades pole otstarbekas vastena kasutada pikemaid nimetusi nagu "IT vara", "infotehnoloogiline vara" vms; pealegi on infovarad eeskätt seotud põhitegevusega, mitte infotehnoloogiaga

olemus
(a) vara infoturbe halduse käsitlusalas

(b)
teadmus või andmed, millel on väärtus...
ISO/IEC 27032:
... isikule või organisatsioonile
ISO/TS 19299:
... riskiosalisele

ülevaateid
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/information-management/information-assets-factsheet.pdf

https://www.slideshare.net/jbrimson/information-asset-registers-a-short-guide

https://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/1931044/Information-Asset-Identification.pdf

http://referaat.cs.utwente.nl/conference/6/paper/6807/information-assets-and-their-value.pdf

näiteid
https://simplicable.com/new/information-asset